26. november 2013

Årets Forskerspire 2013 vil hjælpe tinnitusramte musikere

FORSKERSPIRER

Vinderne i den landsdækkende forskerspirekonkurrence er netop kåret på Københavns Universitet. Liv Moretto Sørensen fra Kolding Gymnasium vandt den sundhedsvidenskabelige kategori med en videnskabelig fremgangsmåde til at undersøge, hvorvidt tinnitusramte musikere kan behandle deres tinnitus samtidig med, at de øver eller giver koncerter.

For en måned siden afleverede 159 gymnasieelever fra hele Danmark et oplæg til et forskningsprojekt, og i dag blev vinderne af Projekt Forskerspirer 2013 kåret på Københavns Universitet. Kåringen var kulminationen af otte måneders hårdt arbejde for deltagerne, der lægger mange timer i projektet ved siden af deres almindelige skolegang.

- Ny viden og idéer er vores stærkeste konkurrenceparametre. Derfor skal elever og studerende på alle uddannelsesniveauer have de bedste muligheder for at udnytte deres potentiale og udvikle deres talent. De 159 forskerspirer, der har afleveret et forskningsprojekt, er både nysgerrige og arbejdsomme, og denne kombination af et højt ambitionsniveau, en stærk faglig interessere og mod til at udfordre sig selv vil i høj grad gavne elevernes fremtidsmuligheder og være til fordel for vores samfund, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Liv Moretto Sørensen, vinder af den Sundhedsvidenskabelige kategori

En øreprop, der både er høreapparat og høreværn

Vinderen i den sundhedsvidenskabelige kategori er 18-årige Liv Moretto Sørensen fra Kolding Gymnasium. Hun har i sit projekt beskrevet, hvordan tinnitus hos musikere kan reduceres ved hjælp af en særlig øreprop, der er en kombination af et høreapparat, der mindsker generne ved tinnitus, og et høreværn.  Hvis metoden virker efter hensigten, kan de tinnitusramte musikere behandle deres høreskade samtidig med, at de øver på deres instrumenter eller spiller koncerter.

- Jeg spiller rigtigt meget musik i min fritid, og jeg har tænkt meget på, hvorfor der mon ikke er fundet en effektiv behandling af tinnitus. Ved at arbejde videnskabeligt, har jeg lært at se på problemet fra nogle helt nye vinkler, og jeg har fået muligheden for at arbejde sammen med en 'vaskeægte' forsker, hvilket var en stor inspiration for mig, fortæller Liv Moretto Sørensen, der til daglig går i 2. g.

Læs hele vinderprojektet om musikterapi mod tinnitus.

Den selvstændige og realiserbare idé bliver belønnet 

Liv Moretto Sørensen har ligesom de øvrige deltagere samarbejdet med en forsker fra en af landets universiteter, som de selv tager kontakt til. Forskerkontaktens opgave er at kvalificere forskerspirens egen idé og rådgive om videnskabelig metode og argumentation, derudover har Liv været støttet af en række seminarer på universitetet undervejs i projektet.

- Årets vinder udmærker sig med et stærkt innovativt projekt. Problemstillingen er på yderst kvalificeret vis sat i relation til eksisterende viden på området og den videnskabelige litteratur er behandlet på fremragende vis. Projektet er ressourcemæssigt velplanlagt således, at det fremstår som et solidt projekt, der kan realiseres, lyder det fra lektor Lasse Kristoffer Bak og professor Helle S. Waagepetersen fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der er dommere i den sundhedsvidenskabelige kategori.

De lægger i vinderbegrundelsen også vægt på, at Liv Moretto Sørensen allerede har kontaktet en producent af høreapparater med henblik på en eventuel udvikling af ørepropperne.

Fra højre: Ane Johansen, Alexander T. Kristensson, Villiam Miklos Andersen og Liv Moretto Sørensen

Årets øvrige vindere

Uddannelsesminister Morten Østergaard overrakte ved kåringen af Årets Forskerspirer også diplomer til vinderne indenfor de tre øvrige kategorier:

Humaniora:
Villiam Miklos Andersen fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Dagslys i plejehjemsarkitekturens indvirkning på depressionssygdom hos demente.

Samfundsvidenskab:
Ane Johansen fra Nordfyns Gymnasium med projektet:
Journalistikkens nye ansigt? Personificering af politik i danske medier.

Naturvidenskab:
Alexander T. Kristensson fra Roskilde Gymnasium med projektet:
Genmanipulering af Arabidopsis til produktion af langkædede alkoholer.

Kontakt

Projektkoordinator
Mette Rousøe
Mobil: 30 30 89 60

Årets Forskerspire 2013 i kategorien Sundhedsvidenskab Liv Moretto Sørensen fra Kolding Gymnasium.
Mobil: 21 86 60 52