5. november 2013

Et mindre kødforbrug er vigtigere end økologi

Miljøhensyn

En ny rapport udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet viser, at en kostsammensætning med mindre rødt kød og flere grøntsager er vigtigere end økologi, hvis man ønsker at skåne miljøet. Rapporten skal bidrage til at nuancere den nuværende forbrugerviden om miljøpåvirkningen ved øget import og eksport af økologiske fødevarer.

Hvis man ønsker at spise og drikke på bæredygtig og miljøvenlig vis, er det først og fremmest kostens sammensætning man skal kigge på og ikke om fødevarerne er økologiske eller ej.

køerRapporten peger især på at et mindre forbrug af kød, og særligt oksekød, som det mest miljøbeskyttende tiltag man kan vælge:

-  Vi har lavet en livscyklusanalyse, hvor vi dokumenterer, at man ved at reducere sit kødforbrug med blot 35 % fra de gennemsnitlige 138 gram kød om dagen til 90 gram om dagen og i stedet spiser flere grøntsager og fuldkornsprodukter, kan reducere kostens samlede miljøbelastning med 26 %. På den måde kan vi som forbrugere gøre en reel forskel for miljøet ved at spise mindre kød, siger en af forskerne bag rapporten, lektor Henrik Saxe fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Rapporten bekræfter samtidig, at fødevarer, der er importeret langvejs fra (med få undtagelser) er dårligere for miljøet end lokalt producerede fødevarer – hvad enten de er økologiske eller konventionelle. Det skyldes miljøbelastning forbundet med transporten til Danmark. 

Når det gælder bæredygtighed, som f.eks. sikring af rent vand og frugtbare jorde uden indhold af giftige stoffer, så er økologien en fordel. Men når man holder bæredygtighedskriterier ude af analyserne, og ser på de øvrige målbare miljøpåvirkninger, så er økologi ikke altid en fordel for miljøet – snarere tværtimod:

- Et mindre kødforbrug er vigtigere end økologi, hvis man ønsker at tage mest muligt hensyn til miljøet. Vi kan samtidig se, at hvert kilogram fødevare produceret økologisk fremfor konventionelt på kort sigt giver en øget belastning af miljøet, mens økologi på lang sigt vil være det mest bæredygtige valg, konkluderer Henrik Saxe.

Miljøanalyser foretaget i Forskningscenter OPUS har tidligere vist, at Ny Nordisk Hverdagsmad kan bringe forbrugerne tættere på et miljømæssigt optimalt kostvalg, da Ny Nordisk Hverdagsmad nedbringer indtaget af rødt kød og usunde føde- og drikkevarer (såsom slik, kaffe, sodavand og alkohol), og overvejende består af lokalt producerede fødevarer.

Rapporten er bestilt af Fødevarestyrelsen og er udarbejdet af lektor Henrik Saxe fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Jens Adler-Nissen fra DTU FOOD.

Rapporten Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer: Frugt, grønt og ost findes på:  https://curis.ku.dk/ws/files/58906768/IFRO_Rapport_223.pdf.

Kontakt:

Lektor Henrik Saxe, mobil 24781982.