27. november 2013

Rektor indbyder studerende til forhandlinger om fremdriftsreform

Studietid

Københavns Universitet indfører fra efteråret 2014 de regler, som Folketinget har vedtaget med fremdriftsreformen. KU indfører dog ingen nye regler omkring studieaktivitet eller orlov. Og universitetet holder skarpt øje med udviklingen i studietiderne. Hvis den ikke er på ret kurs i 2015, er ledelsen nødt til at indføre nye tiltag.

Bølgerne gik højt på humaniora tirsdag eftermiddag, hvor de studerende mødtes med dekan Ulf Hedetoft og prodekan Jens Erik Mogensen til debat  om studiefremdriftsreformen.

Københavns Universitetet har en stor udfordring: Universitetets studerende er Danmarks langsomste. Folketinget har vedtaget, at universitetet i 2020 skal nedbringe studietiderne med hele 7,6 måneder. 

 

- Vi er indstillet på ikke at vedtage nye regler på Københavns Universitet omkring studieaktivitet og orlov i første omgang. Men vi holder skarpt øje med studietiden og vedtager nye initiativer, hvis Københavns Universitet ikke er på ret kurs i 2015. Det siger sig selv, at vi ikke kan blive ved med at skubbe udfordringen med at nedbringe studietiderne foran os. Så bliver det blot de kommende studerende, som kommer til at betale prisen, siger rektor Ralf Hemmingsen.
Rektoratet er dermed parat til at drøfte en gradvis indfasning af reformen med de studerende.
Hvis de studerende selv gør en ekstra indsats og flere studerer på fuld tid, så universitetets studietider begynder at falde, kan det vise sig unødvendigt at indføre flere tiltag.

Der skal findes en løsning

De studerendes kritik er haglet ned over Folketingets såkaldte fremdriftsreform og Københavns Universitets første interne arbejdspapirer til, hvordan den kan gennemføres på universitetet. Rektoratet har tidligere drøftet Folketingets reform med Studenterrådet. Universitetet skal fremover melde de studerende automatisk til eksaminer, der svarer til normeret tid. Rektor meddelte i sidste uge, at universitetet afventer bekendtgørelserne fra Uddannelsesministeriet, før reformen udmøntes på Københavns Universitet:
- De er afgørende for, hvordan vi skal forvalte kravene fra ministeren. Det ville være vældig rart, hvis ministeren fik færdiggjort de bekendtgørelser, vi skal administrere efter, nu hvor der snart er gået et halvt år siden loven blev vedtaget, siger Ralf Hemmingsen.
Ledelsen lægger i mellemtiden op til nye drøftelser med Studenterrådet:
- Vi har lyttet til de mange bekymrede stemmer og er parat til at drøfte sagen på ny. Vi vil gå mere gradvist frem og invitere til en bred drøftelse af, hvordan studietiden kan blive nedbragt. Ledelsen har allerede lanceret en række initiativer, som forbedring af studiemiljøet, flere sommerskoler og bedre erhvervs- og karrierevejledning, siger Ralf Hemmingsen og understreger:
- Men økonomien i reformen er stadig den samme. Så vi skal have fundet en løsning. Hvis ikke det sker, mister vi en vigtig del af universitetets uddannelsesindtægter. Det vil føre til ringere uddannelser. Vi skal finde en vej til at opfylde ministerens mål. Både med positive tiltag og mindst mulig tvang.
Ideen om at øge kravene til, at de studerende skal bestå mindst 45 ECTS-point årligt og om at begrænse orlovsmulighederne er altså foreløbig parkeret. I stedet inviteres de studerende til at komme med konkrete forslag til, hvordan studietiden kan nedsættes. Det sker bl.a. ved et arrangement i Lindegården i forbindelse med de studerendes demonstration på Frue Plads den 27. november. 

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62