6. december 2013

Eksperter anbefaler: International tænketank skal identificere teknologiske vendepunkter

TIDLIG VARSLING

I dag præsenteres hovedelementerne i et åbent brev til verden på en international konference på Københavns Universitet. I brevet anbefales oprettelsen af en ny forskningstænketank, der vil kunne advare beslutningstagere om udfordringerne ved den nyeste videnskab og teknologi. Brevet opfordrer alle til at insistere på princippet om åbenhed og er et konkret resultat af konferencen, der har fokus på Niels Bohrs tanker om åbenhed.

Professor Ole Wæver med henholdsvis Niels Bohrs brev til FN og konferencedeltagernes nye åbne brev til verden.

Fredag den 6. december er den sidste dag på den internationale konference "An Open World: Science, Technology and Society in the Light of Niels Bohr’s Thoughts”. Professor og formand for arrangementskomiteen, Ole Wæver fra Københavns Universitet, præsenterer her et åbent brev, der opfordrer verdens befolkning til åbenhed og fri vidensdeling.

Brevet er udsendt af foredragsholdere og ordstyrere for konferencen, og indeholder en særligt indtrængende opfordring til at oprette en ny, international tænketank:

"Vi anbefaler, at der oprettes en uafhængig global tænketank til at kunne udpege og vurdere videnskabelige og teknologiske udfordringer, og til formidling af information til verden, især til politiske beslutningstagere og rådgivende institutioner, men også til offentligheden", står der i brevet.

Dette er nødvendigt for at kunne reagere tidligt nok på overraskende såvel farlig som lovende potentialer af fremspirende videnskab og teknologi:

- Ligesom i tilfældet med Niels Bohr og atomvåben, ændrer udviklingen inden for videnskab og teknologi til tider fuldstændigt den normale måde at gøre tingene på inden for et område. Derfor har vi brug for en tænketank, der kan advare beslutningstagere om potentielle implikationer af ny videnskab og teknologi i områder som f.eks. våben, global sundhed, informationsteknologi og bioetik. Hvis den eksisterende internationale styreform er helt igennem utilstrækkelig som inden for klimaforandringer, er det vigtigt at kunne udpege denne utilstrækkelighed meget præcist, og bidrage til at rette op på den, siger Ole Wæver.

Brevet såvel som konferencen er inspireret af Niels Bohrs åbne brev til FN fra 1950, og brevet afslutter derfor med følgende udtalelse:

"Verden mangler evnen til tidligt at kunne forudse de socio-politiske implikationer af forskningen. Denne Niels Bohr Open World Think Tank bør være åben, uafhængig og international."

Åbenhed er standarden

Ifølge brevet bør åbenhed kunne anvendes som en generel regel:

"Vi foreslår, at alle felter gribes konsekvent an og at åbenhed er standarden. Der kan gøres undtagelser, f.eks. af hensyn til privatlivet eller af sikkerhedsgrunde, men disse grunde skal være eksplicitte, og hver gang det sker, understreger det princippet, og den generelle regel om åbenhed."

Det åbne brev kan læses i sin helhed online næste uge på anopenworld.ku.dk

Kontakt

Professor Ole Wæver
Mobil: 26 17 40 77

Kommunikationsmedarbejder Mads Christoffersen
Mobil: 22 21 48 49