12. december 2013

Københavns fødevaresikkerhed og selvforsyning kortlagt

Fødevareforsyning

Storbyer i industrialiserede lande er afhængige af det globale fødevaremarked i forskellig grad. Den australske hovedstad Canberra producerer størstedelen af sine mest almindelige fødevarer i sit regionale opland, mens Tokyo primært sikrer sine fødevarer via import. Københavns opland dækker med sin nuværende produktion langt under halvdelen af forbruget af de mest almindelige fødevarer. Ny forskning fra bl.a. Københavns Universitet kortlægger for første gang hovedstædernes fødevaresystemer. Forskerne viser, at indsigt i storbyernes afhængighed af det globale marked er afgørende for fremtidig fødevaresikkerhed, især hvis befolkningsvækst, klimaforandringer og politisk uro vil påvirke det åbne marked.

- De tre storbyer i vores studie opnår fødevaresikkerhed ved forskellig grad af eksport, import og selvforsyning fra deres opland. I København dækker vi fx langt under halvdelen af vores forbrug med lokalproduktion fra Sjælland og har kun overskudsproduktion af svinekød og kartofler, når man ser på de mest almindelige fødevarer. Dertil kommer, at svinefoderet er importeret og således ikke en lokal ressource. Det fortæller professor dr. agro. John R. Porter fra Københavns Universitet, som er hovedforfatter på studiet, der for nylig er publiceret online i tidsskriftet Global Food Security.

Foto: Loaded Aaron

- Produktionen af fødevarer til København og omegn, og dermed vores fødevaresikkerhed, er bygget op omkring et nationalt og globalt marked. Det er vigtigt at belyse, både så vi kan forholde os til energiudfordringen og den uro der kan opstå på det globale fødevaremarked som følge af klimaforandringer og lokal fødevaremangel, forklarer John R. Porter.

John R. Porter er også hovedforfatter på den kommende rapport fra FNs klimapanel (IPCC) Working Group 2 om ’food production systems and food security’, som bliver offentliggjort, efter godkendelse af verdens regeringer, i marts 2014.

Selvforsyning stiger ikke i takt med befolkningsvækst

I samarbejde med forskere fra The International Alliance of Research Universities (IARU) har John Porter undersøgt fødevareforsyningen for hhv. Australiens, Japans og Danmarks hovedstad.

Særligt i Canberra og Tokyo, hvor befolkningstallet er steget voldsomt gennem de sidste 40 år, er selvforsyningskapaciteten dalet; i Canberra fra 150 til 90 procent og i Tokyo fra 41 til 27 procent. Det er på trods af, at udbyttet af landbrugsjord per hektar er steget. København derimod, har øget sin selvforsyningskapacitet en smule fra 34 til 45 procent, fordi befolkningstallet har holdt sig nogenlunde konstant.

Studiet har udelukkende koncentreret sig om den historiske og nuværende produktion og således ikke taget højde for, om ændringer i landbrugsproduktionen kan øge produktiviteten yderligere, eller om forbrugerne er villige til at ændre spisevaner. Det har heller ikke inkluderet lokalproduktion fra kolonihaver, byhaver og lignende.

- Når den lokale kapacitet til at forsyne en storby daler, bliver den mere afhængig af det globale marked. Fx importerede Japan hvede fra 600.000 hektar udenlandsk landbrugsjord for at dække behovet i deres hovedstad og omkringliggende region i 2005. Det betyder, at storbyer med fordel kan investere i ’urban agriculture’, især hvis klimaforandringer vil påvirke fødevareproduktion og andre aspekter af fødevarekæden i fremtiden, siger John R. Porter.

International kongres sætter fødevarer og urbanisering på dagsordenen

Over halvdelen af verdens befolkning bor i dag i eller tæt på byer. En trend der har øget transporten af fødevarer, som alene bidrager med 15 procent af den globale udledning af drivhusgasser.

Foto: UNDP in Europe and Central Asia

Både fødevarer og urbanisering er derfor på programmet, når Københavns Universitet på vegne af IARU er vært for en stor international kongres om bæredygtighed i København i oktober 2014.

John R. Porter organiserer sessionen om fødevarer, som blandt andet sætter fokus på befolkningsvækstens betydning for den globale fødevareproduktion og brug af ressourcer.

- Kongressen bliver en vigtig begivenhed, hvor vi sætter fokus på den nyeste indsigt i global fødevaresikkerhed, og blandt andet de forskellige udfordringer som befolkninger i hhv. landdistrikter og byer står overfor. Samtidig får vi en unik chance for at inddrage andre faglige discipliner i diskussionen, såsom økonomi, biodiversitet og sundhed, fortsætter John R. Porter.

Registreringen til kongressen er åben, og der kan opnås rabat ved tilmelding inden 31. marts 2014. Der kan indsendes videnskabelige bidrag fra 1. januar 2014 og tre måneder frem. Mere information på https://sustainability.ku.dk/iarucongress2014/