02. december 2013

Ulla Wewer fortsætter som sundhedsvidenskabelig dekan

Dekanansættelse

Rektor Ralf Hemmingsen følger anbefalingen fra et enstemmigt indstillingsudvalg og ansætter Ulla Wewer som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet for en ny periode frem til 30. april 2019. Ulla Wewer har været dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet siden 2006 og er hermed blevet genansat for fem ekstra år.

- Det er med stor glæde, at Københavns Universitet har genansat professor dr.med. Ulla Wewer som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ulla Wewer har skabt særdeles gode resultater gennem de forløbne år i stillingen, såvel fagligt som organisatorisk. I kraft af sin indsigt, engagement og sine konkrete visioner har Ulla Wewer overbevist et enigt rådgivningsudvalg om, at hun også i de kommende år er den rette person til at stå i spidsen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, siger rektor Ralf Hemmingsen.
 
Ulla Wewer ansættes som dekan for en ny femårig periode fra den 1. maj 2014 frem til den 30. april 2019.
 
I den kommende dekanperiode vil Ulla Wewer blandt andet have fokus på at implementere fakultetets strategi ”Viden til sundhed”, som bygger videre på Københavns Universitets Strategi 2016. ”Viden til Sundhed” fastlægger ambitiøse mål inden for fire spor: uddannelse, forskning, samfundet og rammer. Opførelsen af Mærsk Bygningen bliver central i den forbindelse og vil blive et samlingspunkt for international forskning og undervisning i sundhed og sygdom

Øget studenteroptag og nye uddannelser

Ulla Wewer er 59 år, dr.med. og professor i eksperimentel patologi ved Københavns Universitet. Tidligt i sin karriere har hun været tilknyttet Rigshospitalet gennem kliniske ansættelser og bl.a. i flere år arbejdet som forsker i USA ved La Jolla Cancer Research Foundation og National Institutes of Health (NIH), Bethesda. Ulla Wewer har siden 1996 være ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, fra 2002 som  prodekan og fra 2006 som dekan for fakultetet.

I Ulla Wewers tid som dekan har fakultetet øget studenteroptaget og etableret nye uddannelser inden for bl.a. it og sundhed, global health og disaster management. Uddannelseskoordineringen på fakultetet er også blevet styrket inden for de farmaceutiske og veterinære områder samt inden for medicin og odontologi, som et resultat af fakultetsfusionerne i 2012. Fakultetet huser i dag alle de store sundhedsvidenskabelige uddannelser, som læge, tandlæge, dyrlæge, farmaceut med mere.
 
Derudover har fakultetet arbejdet systematisk for at øge rekruttering af forskere, udvikle sin ph.d.-skole og tiltrække betydelige eksterne midler, som blandt andet har medført opbyggelse af flere  forskningscentre med stor international excellence.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62