26. februar 2013

Lettere forhøjet blodtryk hos gravide gavner barnet

Sundhed og graviditet

Næsten hver tiende kvinde får forhøjet blodtryk under graviditeten. Forskere fra Center for Social Evolution ved Biologisk Institut på Københavns Universitet viser nu, at et lettere forhøjet blodtryk hos moderen tidligt i graviditeten faktisk er en fordel for det ufødte barn, mens et for højt blodtryk senere er skadeligt. Resultatet bygger på data fra over 750.000 danske fødsler og med opfølgning på børnenes helbred i deres første 27 leveår. Studiet offentliggøres i dag i det ansete videnskabelige tidsskrift PLoS ONE.

-Vi har længe vidst, at for højt blodtryk sidst i graviditeten kan være en del af svangerskabsforgiftning og gå helt galt for både mor og barn, så det er en gåde for os biologer, hvorfor sådan en livstruende komplikation ikke er blevet fjernet af naturlig selektion. Men evolutionsteorien siger også, at paradokset kan skyldes en interessekonflikt mellem faderens og moderens gener, og det er den forklaring, vi ville afprøve i undersøgelsen, siger professor Jacobus Boomsma, koordinator for projektet og leder af Center for Social Evolution, Biologisk Institut.

Suger til sig fra moderkagen

Resultaterne viser klart, at mødre med et lettere forhøjet blodtryk i begyndelsen af graviditeten senere føder børn med et bedre helbred end mødre med normalt blodtryk - sandsynligvis fordi fosteret får mere ernæring via moderkagen.

Foto Tom Adriaenssen

I løbet af de første 27 år af disse børns liv får de nemlig stillet mellem 10 og 40 procent færre diagnoser for forskellige sygdomme end børn født af mødre med normalt blodtryk i begyndelsen af graviditeten. Denne fordel er helt ny viden!

Til gengæld går det ud over barnets helbred i stort set alle sygdomskategorier og i gennemsnit ca. 10 procent, hvis det høje blodtryk fortsætter eller først opstår sent i graviditeten.

Moderkagen i centrum

Selv om børnedødelighed i Danmark er meget lav, så kan samme mønster spores dér. Ingen børn af de let‐blodtrykgenerede kommende mødre døde i deres første leveår, mens dødeligheden af sent‐blodtrykgenerede mødre var over gennemsnittet.

Teorien er, at de gener, som fosteret har fået fra faderen, forventes at kræve mere af moderen end de gener, som fosteret har fået fra moderen selv. Gener fra faderen og moderen skal så at sige ”forhandle” om sammen at danne moderkagen, der styrer, hvor meget næring fosteret får. Resultaterne tyder på, at det er de første tre måneder af graviditeten, som er afgørende for at få en velfungerende moderkage. Og her er det en fordel, hvis moderens gener sætter de afgørende grænser.

Hvis faderens gener derimod er for stærke, bliver de ved med at få moderens blodtryk til at stige for at presse mere næring igennem til fosteret. Det kan føre til egentlig svangerskabsforgiftning eller dårligere helbred hos barnet senere i livet.

Naturens luner

Resultaterne er i overensstemmelse med forventningen om, at der ligger nogle dybe sociale konflikter gemt i vores arvemasse. Her mistænker man specielt de såkaldte prægede gener, som virker forskelligt - alt efter, om det er faderen eller moderen, der har givet dem videre.

-Molekylærbiologien har afsløret mange af disse gener, som virker i moderkagen hos både mus og mennesker, så det er meget relevant med nye undersøgelser for at se, om forhøjet blodtryk i forskellige graviditetsfaser kan forbindes direkte med bestemte prægede gener, siger Ph.D.‐studerende Birgitte Hollegaard, som har stået for størstedelen af analyserne.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at resultaterne giver anledning til at bygge nye broer mellem evolutionsbiologien og den etablerede kliniske praksis.

- I sidste ende er vi jo ikke kun interesseret i grundvidenskaben, men også om vores nye forståelse kan føre til, at man nemmere kan identificere de graviditeter, hvor mor og barn risikerer langsigtede følgevirkninger af for højt blodtryk under graviditeten, slutter Jacobus Boomsma.

Center for Social Evolution, Biologisk Institut, er etableret og støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

Kontakt

Ph.d. studerende Birgitte Hollegaard, tlf. 35321257, mob. 26200027
Professor og Centerleder Jacobus Boomsma, tlf. 35321340, mob. 20436771