7. februar 2013

Selvet er sagen for teologisk eliteforsker

EKSISTENS

Professor Claudia Welz fra Københavns Universitet modtager nu som den første teolog nogensinde en af Uddannelsesministeriets prestigefulde EliteForsk-priser. Priserne bliver givet til yngre forskere i international særklasse. Ved prisuddelingen den 7. februar modtager fem af universitetets ph.d.-studerende desuden EliteForsk-rejsestipendier.

Eliteforsker og professor Claudia Welz.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Claudia Welz’ forskning følger to spor. For det første diskuterer hun bibelske og teologihistoriske traditioner og deres betydning i dag, f.eks. tanken om, at mennesket er skabt som et billede på en usynlig gud. For det andet undersøger hun menneskelig selvforståelse og dens grænser ud fra fænomenologi, hermeneutik, emotionsfilosofi, subjektivitetsteori, psykologi og psykopatologi.


- Jeg er fascineret af eksistentielle spørgsmål. De angår meningen med livet, tro og tvivl, lidelsens og det ondes problem. Hvad er det, der gælder og bliver, selv om vi skal dø? Hvilken rolle spiller fænomener som angst, fortvivlelse og selvbedrag eksempelvis for mennesker, der forsøger at re-orientere sig efter kriser, hvor de måske har mistet fornemmelsen for en fælles virkelighed?, spørger Claudia Welz og understreger:

- Jeg prøver at vise, hvordan ambivalente følelser fortæller noget om kompleksiteten i det at være et menneske. Mennesket skal fortolke sig selv samtidig med, at det har svært ved at gennemskue sig selv – med andre ord: mennesket som mysterium.

Samvittighed, selverkendelse og selvbedrag

Siden et studieår i Jerusalem har den 38-årige professor interesseret sig for jødisk religionsfilosofi og litteratur. Dette danner grundlaget for studier af erindring, glemsel og personlig identitet, trauma, skam og skyld. Disse studier skal indgå i afhandlingen 'Conscience, Self-Disclosure and Self-Deception: Emotion – Memory – Identity', som Claudia Welz arbejder på.

- Når et menneske er fanget i en illusion, det selv har skabt, narrer det tit ikke blot sig selv, men også andre. Selvbedrag kan dog i en overgangsfase fungere som en form for konflikthåndtering og kompleksitetsreduktion i en uoverskuelig situation, fordi aspekter, der ville gør livet ubærligt, kan udelukkes i en periode.

Inden for forskningsfeltet 'philosophy of psychology' bliver selvbedrag enten betragtet som noget, man gør bevidst og er ansvarlig for, eller noget, man ikke kan kontrollere. Welz nuancerer dette billede ved at bruge Søren Kierkegaards indsigt i dialektikken mellem erkendelsen og viljen. Hun går ud fra, at flere bevidsthedsdimensioner spiller sammen, så et menneske kan gøre sig selv uvidende – også om den viden, det har med (eller mod) sig selv. Samvittighedens 'stemme' drejer sig netop om denne viden.

Nyt forskningsmiljø

Det gennemgående træk ved Welz’ forskning er det interdisciplinære. Hun kombinerer teologi med forskellige filosofiske tilgange og diskuterer parallelle og alternative udviklinger i andre videnskaber. Hendes prisbelønnede ph.d.-afhandling 'Love’s Transcendence and the Problem of Theodicy' (2008) blev forsvaret ved Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie i Zürich. Som postdoc ved Center for Subjektivitetsforskning skrev hun sin teologisk doktordisputats Vertrauen und Versuchung (2010). I dag kan hun tilføje titlen Eliteforsker til cv’et, når H.K.H. Kronprinsesse Mary overrækker hende prisen på 1,2 millioner kroner.

- Det er med glæde og taknemmelighed, at jeg modtager prisen. Den sætter fokus på de fagområder, jeg brænder for, siger Claudia Welz.

Pengene fra prisen vil Claudia Welz bruge dels på at afslutte et par store forskningsprojekter, dels på at forberede en grundforskningsfondsansøgning til et nyt tværfagligt Center for 'Modern Jewish Thought and Post-Holocaust Theology, Philosophy and Literature'.

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Se videointerview med professor Claudia Welz, hvor hun fortæller om sin forskning.

Rejsestipendier og Sapere Aude-bevillinger

Udover de store EliteForsk-priser bliver der ved prisoverrækkelsen også uddelt 17 EliteForsk-rejsestipendier på 300.000 kroner til meget talentfulde unge ph.d.-studerende. Fem af disse stipendier går til ph.d.-studerende på Københavns Universitet – modtagerne er:

Kasper Steen Pedersen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Læs interview.

Trine Mygind Korsby, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Læs interview.

Tor Biering-Sørensen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs interview.

Peter Macus Kristensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Læs interview.

Tue Heesgaard Jepsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Læs interview.


Kontakt 

Professor MSO Claudia Welz, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet
Tel. 35 32 36 82

Forskningsformidler Anne Rahbek, Det Teologiske Fakultet
Mobil: 23 29 71 46