20. marts 2013

Fusion styrker informationsvidenskaben

Informationsvidenskab

Folketingets finansudvalg har i dag godkendt fusionen mellem Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og Københavns Universitet. Det betyder, at det nu bliver muligt at læse Informationsvidenskab og kulturformidling på universitetet.

Den 1. april skifter IVA, den tidl. Danmarks Biblioteksskole, tilværelsen som selvstændig institution ud med en status som et institut på Det Humanistiske Fakultet. Visionen med fusionen er at skabe et nyt stærkt grundlag for informationsvidenskaben inden for både uddannelse og forskning, som også kommer IVA’s klassiske aftagere, bibliotekerne, til gode:

Foto: Thomas Vilhelm- Fusionen med Københavns Universitet giver en følelig gevinst for bibliotekssektoren. Vores biblioteksuddannelser og - forskning kommer til at hvile på en langt bredere humanistisk videnskabelighed end tidligere, og det er godt også for bibliotekernes fornyelse og udvikling. Vi kombinerer solid biblioteksvidenskabelig faglighed med universitetets styrke på hele det humanistiske felt og skaber en ny humanistisk it-videnskab, siger IVAs rektor Per Hasle.

Globalt og digitalt fokus

Fusionen åbner op for nye faglige kombinationer mellem IVAs veletablerede uddannelser inden for information og formidling med humanioras brede faglighed inden for sprog, medier, kultur og it. På Det Humanistiske Fakultet ser dekan Ulf Hedetoft frem til de nye muligheder for fakultetets forskere og studerende:

Foto: Thomas Vilhelm- IVA har en særlig kombination af informationssøgning og informationsanalyse på den ene side og kulturformidling på den anden side. Med fusionen vil IVA bidrage til udviklingen af det moderne humaniora, hvor vi gerne vil udvide og supplere klassiske områder som litteratur, sprog og historie med kompetencer med vægt på fx informatik, globalt udsyn og digitale medier.

Rent fysisk flytter IVAs afdeling i Birketinget på Amager til nye bygninger på Københavns Universitets Søndre Campus i 2016. IVAs afdeling i Aalborg forbliver, hvor den er.

Om IVA

IVA har ca. 900 studerende og 85 medarbejdere. Efter en periode med få studerende vendte udviklingen markant med en stigning på mere end 100 % over de seneste tre år med 253 nystartende studerende i 2012. Ca. 30 % af dimittenderne får beskæftigelse i den private sektor og 70 % i det offentlige; bibliotekerne, uddannelsessektoren, sundhedssektoren og andre steder, hvor strukturering af viden er et nøgleområde.

Kontakt

Rektor Per Hasle
IVA, Københavns Universitet
Telefon: 32 34 15 44

Dekan Ulf Hedetoft
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Telefon: 29 61 18 11