8. april 2013

Diabetespatienter skal tages med på råd

DIABETES

Patienter med type 2 diabetes får færre alvorlige følgesygdomme som blodpropper i hjertet, når de sammen med lægen skræddersyr deres egen behandling. Det viser nye forskningsresultater fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet.

”Diabetesomsorg i Almen Praksis” har kørt i over 20 år med 1428 patienter med nydiagnosticeret type 2 diabetes.

Diabetespatienter, der samarbejder med deres praktiserende læge om at opstille personlige mål for behandlingen og løbende får feedback, kan reducere risikoen for følgesygdomme med tæt på 20 procent. Det viser det store landsdækkende forskningsprojekt ”Diabetesomsorg i Almen Praksis”.

- Det er irrationelt at behandle alle ens. Vi må gøre mere for nogle patienter end for andre, og de praktiserende læger må sammen med patienterne sætte relevante, personlige behandlingsmål for risikofaktorer som blodsukker, blodtryk, kolesteroltal og vægt, siger professor Niels de Fine Olivarius. Han er ledende forsker på projektet sammen med praktiserende læge Lars J. Hansen.

Livstilsændringer før medicin

Forskningsprojektet ”Diabetesomsorg i Almen Praksis” har kørt i over 20 år med 1428 patienter med nydiagnosticeret type 2 diabetes. Patienterne er blevet fulgt af 745 praktiserende læger, hvoraf halvdelen har modtaget undervisning i, hvordan de kan forbedre behandlingen af deres patienter med type 2 diabetes ved både at tage udgangspunkt i patienternes egne ønsker og i livsstilsændringer.

- Jeg tror, det har været afgørende for projektets succes, at lægerne har været tilbageholdende med at påbegynde medicinsk behandling. På den måde har patienterne fået lejlighed til at opleve, hvor meget egen indsats i form af kostændringer, øget motion og vægttab betyder for deres diabetesbehandling, siger Niels de Fine Olivarius.
Næsten en tredjedel af diabetespatienterne kunne, seks år efter diagnosen, kontrollere blodsukkeret med kostændring alene, og resultaterne viser derfor også, hvor vigtigt det er at gøre meget for patienterne i perioden lige efter, at de har fået konstateret diabetes.

Individuelle hensyn

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia. De viser, at de patienter, som har fået tilbudt den individuelt tilrettelagte behandling med løbende opfølgning, har udviklet betydeligt færre følgesygdomme, selv om de ikke har fået mere medicin, end de patienter, der har fået rutinebehandlingen.
På Forskningsenheden for Almen Praksis ser forskningsleder, professor Susanne Reventlow ”Diabetesomsorg i Almen Praksis” som et forgangsprojekt for at finde nye behandlingsmetoder i almen praksis. Resultaterne viser eksempelvis, at det er muligt at tage individuelle hensyn, når læger behandler patienter, der lider af mere end én sygdom.

Læs den videnskabelige artikel.

Kontakt

Læge Lars J. Hansen
Telefon: 40 14 18 63

Professor Niels de Fine Olivarius
Telefon: 61 30 85 47