20. april 2013

Sclerosepatienters brug af alternativ medicin kortlagt

ALTERNATIV BEHANDLING

Et stort nordisk forskningssamarbejde med forskere fra Københavns Universitet involveret har for første gang kortlagt sclerosepatienters brug af alternativ behandling. Viden, der er vigtig for patienter med kronisk sygdom og samfundets håndtering af dem.

Den nye viden er blandt andet vigtig, fordi det potentielt set kan spare samfundet penge, hvis mennesker med kronisk sygdom bedre kan håndtere livet med sygdom, siger Lasse Skovgaard.

Personer med sclerose benytter sig i høj grad af alternativ behandling som kosttilskud, akupunktur og urtemedicin for at få livet med den kroniske sygdom til at hænge sammen. Det viser en ny undersøgelse af sclerosepatienters brug af konventionel og alternativ behandling udført af forskere fra fem nordiske lande. Resultaterne er publiceret i de videnskabelige tidsskrifter Scandinavian Journal of Public Health og Autoimmune Diseases.

- Det viser sig, at patienterne typisk ikke bruger den alternative behandling til symptombehandling, men oftest som et forebyggende og styrkende element, siger ErhvervsPhD-kandidat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Scleroseforeningen Lasse Skovgaard, der har været med til at lave spørgeskemaundersøgelserne blandt 3800 mennesker med sclerose i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

Sclerose er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, og nogle af sygdommens konsekvenser kan være tab af førligheden og synet. Danmark er et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af multipel sclerose, som cirka 12.500 danskere lider af. Samtidig er antallet af sclerosepatienter i den vestlige verden stigende, og det giver store udfordringer i forhold til behandling, forebyggelse og rehabilitering.

Adgang til vidensbank

Lasse Skovgaard har sammen med forskerne fra de fem andre lande brugt tre år på at indsamle de nye data, og han glæder sig over perspektiverne:
- Inden for sundhedsforskning handler det ofte om at undersøge, hvorvidt en bestemt type medicin virker på et bestemt symptom. Men det er mindst ligeså vigtigt at undersøge, hvordan mennesker med for eksempel kronisk sygdom bruger forskellige behandlinger til at mestre livet. Og der ligger dyrebare erfaringer hos eksempelvis sclerosepatienter. Deres samlede erfaringer er en vidensbank, vi skal have adgang til og lære af, siger han.

Han fremhæver, at den nye viden blandt andet er vigtig, fordi det potentielt set kan spare samfundet penge, hvis mennesker med kronisk sygdom bedre kan håndtere deres liv med sygdom.

- Der bliver talt meget om egenomsorgskompetence, som handler om, at patienterne selv skal bidrage til at få deres liv til at hænge sammen. Det er der mange kronisk syge, der oplever at få hjælp til gennem brug af alternativ behandling, så det bør vi ikke lukke øjnene for, siger Lasse Skovgaard.

Samtidig understreger han, at mere indblik i patienters valg af behandlinger er vigtigt i forhold til at forbedre patientsikkerheden, fordi der kan være risici forbundet med kombinationen af konventionel og alternativ medicin.

Stigning i brug af alternativ behandling

Ifølge den nyeste Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra Statens Institut fra Folkesundhed i 2010 svarer hver fjerde dansker ja til, at de inden for det seneste år har prøvet en eller anden form for alternativ behandling. Blandt sclerosepatienter har brugen af alternativ medicin været stigende de sidste 15 år. I forskernes nye undersøgelse svarer mere end halvdelen ja til, at de enten kombinerer konventionel og alternativ medicin eller udelukkende bruger alternativ medicin.

- Vi kan ikke ignorere det faktum, at mennesker med kronisk sygdom i høj grad benytter sig af alternativ behandling, og at mange har glæde og gavn af det. Det hjælper ikke noget, udelukkende at bedømme det ud fra en medicinsk vinkel eller sige, at alternativ behandling er noget humbug, i stedet må vi prøve at forstå det, siger Lasse Skovgaard.

Højtuddannede kvinder er storforbrugere

Undersøgelsen viser, at blandt de sclerosepatienter, der bruger alternativ behandling, er der en markant større andel af højtuddannede, set i forhold til dem, der ikke bruger alternativ behandling. Der er også en større andel af højtlønnede og af yngre kvinder.
- Nogle kritikere har den opfattelse, at når alternativ behandling er så populært, er det fordi det appellerer til godtroende og uvidende mennesker, der søger en mirakuløs helbredelse. Men vores resultater peger på, at det faktisk primært er det veluddannede segment, der bruger alternativ behandling. Og at de bruger det som en del af en livsstil, siger Lasse Skovgaard.

Han håber, at den nye viden vil føre til en bedre kommunikation omkring kronisk syges brug af alternativ behandling i kombination med den konventionelle medicin:
- Vi kan se, at der er så mange, der kombinerer konventionel medicin med alternativ behandling, at man bør tage det alvorligt i sundhedssystemet. Indtil nu har der ikke været ret meget fokus på læge-patient-dialog omkring de alternative metoder, som kronisk syge tager i brug for at mestre livet med deres sygdom, siger Lasse Skovgaard. Han fortæller, at forskergruppen fortsætter analysearbejdet og blandt andet er gået i gang med flere interviewundersøgelser baseret på spørgeskemaresultaterne. Interviewundersøgelserne skal bl.a. give supplerende viden om patienternes opfattelser af risiko forbundet med at bruge alternativ medicin samt udforske hvorfor nogle patienter helt fravælger at bruge konventionel medicin.

Kontakt

ErhvervsPhD-kandidat Lasse Skovgaard
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Mobil: +45 28785104