Type 2-diabetes har måske en etnisk faktor – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2013.5 > Type 2-diabetes har må...

30. maj 2013

Type 2-diabetes har måske en etnisk faktor

diabetesforskning

Et stort dansk-kinesisk pionerarbejde fra sidste år viste, at patienter med type 2-diabetes har andre bakterier i tarmen end raske. Det bekræfter et nyt internationalt studie med deltagelse fra Københavns Universitet. Studiet, der netop er publiceret i Nature, peger også på, at en unormal bakteriesammensætning hos europæiske type 2-diabetikere er forskellig fra en unormal bakteriesammenhæng hos kinesiske type 2-diabetikere.

Sammenhængen mellem tarmbakteriernes sammensætning og udviklingen af sygdomme har været et hot forskningsområde siden 2011, hvor menneskets mere end 3,3 millioner tarmbakteriegener blev kortlagt.

Metabolismecentret på Københavns Universitet forsker i kroppens energiomsætning og dermed blandt andet type 2-diabetes og fedme-relaterede lidelser, der boomer verden over.

Metabolismecentret på Københavns Universitet forsker i kroppens energiomsætning og dermed blandt andet type 2-diabetes og fedme-relaterede lidelser, der boomer verden over.

Forskere fra Lundbeckfondens genomcenter, LuCamp, og fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (Metabolismecentret) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet var med til at kortlægge tarmbakteriegenerne. De samme forskere deltog i et dansk-kinesisk pionerstudie, der viste en klar sammenhæng mellem ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og type 2-diabetes. Forskergruppen undersøgte afføringsprøver fra 345 kinesere, hvoraf halvdelen var type 2-diabetikere, og den anden halvdel var raske.
 
Undersøgelsen blev publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature i 2012, og nu har tidsskriftet netop publiceret resultaterne af en ny svensk undersøgelse, der bygger videre på det dansk-kinesiske pionerstudie. I den ny undersøgelse viser forskerne, at man også i en europæisk population kan bruge sammensætningen af bakterier i tarmen til at afgøre, om en person har type 2-diabetes.

"En af de nye ting i forhold til det tidligere dansk-kinesiske studie er, at vi har inkluderet prædiabetikere

Professor Fredrik Bäckhed

Undersøgelsen er blevet ledet af Fredrik Bäckhed, der er professor ved Metabolismecentret på Københavns Universitet og professor ved afdelingen for molekylær og klinisk medicin på Göteborgs Universitet.

Forskellen er ens

I undersøgelsen afdækker den internationale forskergruppe, at bakteriesammensætninger hos svenske diabetikere forårsager de samme dysfunktioner som hos kinesiske diabetikere, men at de svenske diabetikeres bakteriesammensætninger er forskellige fra de kinesiske diabetikeres:

- Når man vil udvikle klassifikationsmodeller til at skelne mellem, hvem der har sygdommen, og hvem der ikke har, kan man derfor ikke overføre en model fra en befolkningsgruppe til en anden, men må basere den på data indsamlet i den population, man vil undersøge, siger lederen af den undersøgelsen professor Fredrik Bäckhed fra Københavns Universitet og Göteborgs Universitet.

Har inkluderet prædiabetikere

Forskerteamet undersøgte bakteriesammensætningen hos 145 svenske kvinder, heraf 53 type 2-diabetikere, 49 prædiabetikere og 43 raske. Resultaterne viser bl.a., at den unormale tarmøkologi hos type 2-diabetikerne også var til stede hos prædiabetikerne.

- En af de nye ting i forhold til det tidligere dansk-kinesiske studie er, at vi har inkluderet prædiabetikere, siger Fredrik Bäckhed.

Forskningsdirektør ved Metabolismecentret, professor Oluf Borbye Pedersen, var en af forskningslederne i det dansk-kinesiske studie, og han finder det svenske studie relevant.

- Studiet bekræfter og udvider vores undersøgelse til mennesker i høj risiko for at udvikle diabetes, og det er interessant, at bakteriesammensætningerne er forskellige, mens bakterierne på det funktionelle niveau ser ud til at have de samme abnormiteter i begge etniske populationer, siger han.

Målet er at genskabe balancen

Alle afføringsprøverne i det svenske studie er taget fra kvinder i 70 års alderen.

Professr Fredrik Bäckhed er professor ved Göteborgs Universiet og Københavns Universitet har ledet undersøgelsen.

- Vi ville selvfølgelig gerne have inddraget mænd, men da vi begyndte undersøgelsen, havde vi ikke en egnet mandlig population. Til gengæld havde vi masser af data på denne gruppe kvinder, som derfor ikke kun repræsenterede en homogen gruppe men også en vel kontrolleret gruppe, siger Fredrik Bäckhed.

Han har nu tre ønsker til nye forskningsprojekter. Et af dem skal være en bred populationsundersøgelse, der over en årrække skal vise, om en ændret bakteriesammensætning går forud for sygdommen, eller om det er sygdommen, der får balancen i tarmens mikrobiologi til at tippe over.

Et andet mål for Fredrik Bäckhed og hans forskergruppe er på molekylært niveau at undersøge, hvordan bakteriesammensætningen påvirker metabolismen. Der vil man arbejde i dyremodeller.

Endelig ønsker forskerne at finde probiotika, altså for eksempel tarmbakterier, der har en gavnlig indflydelse på tarmøkologien og kan anvendes til at behandle sygdommen. Måske endda forebygge den.

- Det vil være som at finde den hellige gral, hvis vi kan forudsige, hvem der er i risiko for at få sygdommen og så prøve at forebygge udviklingen af den, siger Fredrik Bäckhed.

Læs den videnskabelige artikel 'Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control' i Nature.

Kontakt

Professor Fredrik Bäckhed
The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Tlf. (svensk): +46 (0)31 342 7833

Kommunikationsmedarbejder Charlotte Aabo
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 24 95 97 31