29. maj 2013

Lykke Friis bliver prorektor for uddannelse

Velkommen igen

Københavns Universitets bestyrelse har ansat Lykke Friis som prorektor for uddannelse. Hun tiltræder stillingen den 1. august 2013.

Ansættelsen sker på grundlag af en enstemmig indstilling fra rådgivningsudvalg og rektor. Der var 13 ansøgere, heraf 7 kvinder og 6 mænd.

Lykke FriisLykke Friis er 43 år, cand.scient.pol. og ph.d. fra Københavns Universitet, og hun har derudover en kandidatgrad fra London School of Economics. Lykke Friis har arbejdet som forsker og forskningsleder, og hun er tidligere minister og aktuelt medlem af Folketinget. Hun beklædte prorektorstillingen på Københavns Universitet fra 2006-09, hvor hun blev hentet til posten som klima- og energiminister.

Lykke Friis har omfattende erfaring med universitetsforhold og stor indsigt i internationale spørgsmål. Hun har desuden stor erfaring og viden om formidling, og hun får også ansvaret for kommunikationsområdet på Københavns Universitet.

Fokus på uddannelserne

Den nye prorektorstilling er blevet oprettet, fordi uddannelserne er et højprioriteret strategisk indsatsområde på Københavns Universitet.

- I den situation kan jeg ikke forestille mig en bedre og mere indsigtsfuld person på posten, siger rektor Ralf Hemmingsen og fortsætter:

- Lykke Friis vil afgørende kunne styrke uddannelseskvaliteten, de vigtige internationale relationer og den tydelige og tilgængelige kommunikation, der er vores mål. Jeg ser frem til at genoptage det særdeles gode samarbejde, vi havde i årene før hendes ministertid.

Efter ansættelsen af Lykke Friis består KU's øverste ledelse af rektor Ralf Hemmingsen, prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm, prorektor for uddannelse Lykke Friis samt universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
KU-kommunikation
Mobil: 28 75 42 62