14. maj 2013

Penkowa-sag falder for forældelsesfrist

BEDRAGERI

Politiet vurderer, at de under en straffesag ville kunne bevise, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk. Desværre mener anklagemyndigheden, at forfalskningen falder for straffelovens forældelsesfrist på fem år. Penkowa er tidligere både blevet kendt skyldig i bedrageri og kendt videnskabelig uredelig i flere sager.

Københavns Universitet har modtaget en skrivelse fra Københavns Politi. De redegør for, hvorfor anklagemyndigheden opgiver sigtelsen mod Penkowa for dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed og for bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

- Vi vil nu gennemgå anklagemyndighedens afgørelse minutiøst og efter rådgivning fra Kammeradvokaten afklare, om universitetet ønsker at forfølge sagen ved at klage til Statsadvokaten, siger prorektor Thomas Bjørnholm, der særligt hæfter sig ved, at Københavns Politi v. advokaturchef Per Justesen og specialanklager Susanne Bitsch i afgørelsen skriver:

- Vedrørende brugen af dokumenter, der fremtræder som stammende fra RRRC, kan jeg oplyse, at det efter min opfattelse under en straffesag vil kunne bevises, at dokumenterne er falske.

Forældelsesfristen for dokumentfalsk er ifølge straffeloven som udgangspunkt 5 år. Hvis der er tale om dokumentfalsk af særlig grov karakter, er forældelsesfristen dog 10 år. Københavns Universitet mener, at sagen – der ligger flere år tilbage – bør vurderes under den grove bestemmelse. Politiet har imidlertid ikke fundet, at det med den fornødne sikkerhed kan bevises, at den begåede dokumentfalsk er af særlig grov karakter, og derfor vurderer de, at forholdet nu er forældet.

Andre sager

Sagen er blot én af mange vedr. Penkowa, der tidligere blandt andet er blevet idømt tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage mod en af sine studerende i en sag rejst af Dansk Selskab for Neurovidenskab. Penkowa har desuden tilbagebetalt 276.000 kroner til Københavns Universitet pga., at hun uretmæssigt havde brugt fondsmidler til forskning til at betale advokatregninger.

Penkowa er to gange blevet kendt uredelig af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Udvalget behandler desuden p.t. 15 andre forhold om uredelighed i Penkowas forskning, anmeldt af Københavns Universitet på baggrund af, at et internationalt ekspertpanel sidste konkluderede, at der er grundlag for mistanke om videnskabelig uredelighed i disse 15 videnskabelige artikler.

Kontakt

Vicedirektør Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation 
Mobil: 28 75 42 62