19. juni 2013

Københavns Universitet klar til neutroner og røntgenstråling

VERDENSKLASSE

To af verdens bedste forskningsfaciliteter er på vej til Øresundsregionen. Det er røntgenkilden MAX IV og neutronkilden European Spallation Source (ESS), der tilsammen har egenskaber, der giver unikke muligheder for at studere materialer af enhver type. De enestående forskningsanlæg forventes at tiltrække førende forskere fra hele verden, og få stor betydning for både forskning og erhvervsliv.

Model af ESS og MAX IV i LundDe to nye forskningsfaciliteter, røntgenkilden MAX IV og neutronkilden European Spallation Source (ESS), der begge er under opbygning i Lund, er klar til brug i henholdsvis 2016 og 2020. Anlægget er fælleseuropæisk og har Danmark og Sverige som værtslande.

Tilsammen vil  MAX IV og ESS gøre det muligt at undersøge alle typer materialer på det atomare niveau – fra de hårdeste materialer til de blødeste biologiske – og dermed give indsigt i materialernes struktur.

- Uanset om man udvikler chips til computere, bæredygtige byggematerialer eller målrettede lægemidler, er det afgørende for et optimalt resultat at kende materialets eller stoffets struktur. MAX IV og ESS har derfor potentiale til at blive særdeles betydningsfulde redskaber inden for en lang række forskningsområder – lige fra den klassiske fysik og materialeforskning til biologi, kemi, sundhedsvidenskab, farmakologi, nanoteknologi, geologi og arkæologi, fortæller Thomas Bjørnholm, der er prorektor på Københavns Universitet og glæder sig over de store både forsknings- og erhvervsmæssige perspektiver i de to store strålingsanlæg.

Magnet for forskere og virksomheder

Den korte afstand til MAX IV og ESS i Lund bliver et kæmpe aktiv for forskningsmiljøerne på Københavns Universitet og for danske virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling inden for blandt andet lægemidler, fødevarer og energiteknologier.

- På Københavns Universitet forventer vi at skabe nye forskningssamarbejder på tværs af videnskabelige discipliner og med de dygtigste forskergrupper i mange lande, ligesom universitetet lægger stor vægt på at få skabt samarbejde med erhvervslivet. ESS og MAX IV kan med andre ord blive katalysatorer for vækst i Øresundsregionen, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Vigtigt center placeres på Nørre Campus i København

På verdensplan findes der i øjeblikket ca. 100 synkrotronstrålingsfaciliteter, men kun 20 neutronspredningsanlæg. ESS bliver den første neutronspredningsfacilitet i Nordeuropa, og alene den korte afstand mellem Lund og København vil gøre Københavns Universitet særdeles attraktiv for topforskere fra ind- og udland. Derudover bliver selve det center, Data Management og Software Center, (DMSC), hvor alle data fra ESS vil blive opsamlet og analyseret, placeret på Nørre Campus ved Københavns Universitet.

- Vi forventer, at det nye Data Management og Software Center kommer til at beskæftige 60-65 videnskabsfolk, som blandt andet får en vigtig opgave i at hjælpe både universitetets egne forskere, besøgende forskere fra andre akademiske institutioner og forskere fra virksomheder med at fortolke data fra deres eksperimenter, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Fokus på erhvervslivet

I dag er der ved Københavns Universitet flere stærke og internationalt højt anerkendte forskningsgrupper, der arbejder med røntgen- og neutronteknologierne. For at kunne høste et så stort udbytte som muligt af ESS og MAX IV, ligger der imidlertid en udfordring i at få udbredt viden om metoderne og mulighederne til en bredere kreds af videnskabsfolk og virksomheder.

Københavns Universitet har allerede taget et vigtigt skridt til at gøde jorden. Med programmet CoNEXT har universitetet afsat 28 millioner kroner over de næste fire år til at uddanne ph.d.-studerende og postdocs til at blive kompetente brugere, stimulere tværvidenskabelige forskningsprojekter på tværs af universitetet og etablere samarbejder med erhvervslivet.

For at sikre det optimale udbytte af MAX IV og ESS støtter Region Hovedstaden med puljen ”ESS og MAX IV som vækstmotorer for Hovedstadsregionen” også en række initiativer, der skal fremme industriens udnyttelse af de to store forskningsfaciliteter. Midlerne fra Region Hovedstadens pulje bliver blandt andet anvendt til et samarbejdsprojekt med Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, der skal undersøge mulige modeller for, at universitetet kan inddrage små og mellemstore virksomheder, som dansk erhvervsliv er kendetegnet ved.

Kontakt

Professor Sine Larsen
Kemisk Institut
Tlf: + 45 35 32 02 82

Chefkonsulent Charlotte Autzen
KU Kommunikation
Mobil: + 45 28 75 42 64