27. juni 2013

Måling tager temperaturen på studerendes karrierebevidsthed

VIDEN I UDVIKLING

Ny undersøgelse måler førsteårsstuderendes karrierebevidsthed og samarbejdspotentialet mellem kandidatstuderende og mindre og mellemstore virksomheder. Undersøgelsen er et led i det treårige udviklingsprojekt 'Viden i Udvikling', der bl.a. iværksætter konkrete samarbejdsaktiviteter mellem virksomheder og studerende. Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet.

Foto fra rapporten.

- Karrieremålingen viser, at de unge er åbne og modtagelige for et bredt spektrum af karrieremål med deres uddannelse. De vælger typisk ikke uddannelse med én fast forestilling om, hvad de skal arbejde med. Vi arbejder aktuelt på at øge omverdenssamarbejdet og innovationsaspekterne i uddannelserne. Via vores karriereaktiviteter prøver de studerende fx deres uddannelse af på en række forskellige måder, siger konstitueret vicedirektør for uddannelse Anni Søborg fra Københavns Universitet.

299 studerende fra DTU og Københavns Universitet har deltaget i undersøgelsen, der er lavet af analysevirksomheden DAMVAD.

Førsteårsstuderende er arbejdsmarkedsorienterede

Den kvantitative undersøgelse viser, at de unge førsteårsstuderende både i valg af uddannelse og i deres tanker om fremtidig karriere tænker bredt og arbejdsmarkedsorienteret. Uddannelsesvalget bliver ikke kun taget med hjertet. 66 procent erklærer sig enige eller overvejende enige i, at uddannelse er et middel til at opnå andre mål. Cirka samme procentdel erklærer sig enige i, at uddannelsen også er et mål i sig selv.

De førsteårsstuderende er meget opmærksomme på at dygtiggøre sig og tilegne sig andre kompetencer end de rent faglige:

- 29 procent af de førsteårsstuderende har frivilligt arbejde, mens ni procent har relevant studiejob. Det kan være en strategi i en tid, hvor det er svært at få arbejde, men hvor vigtigheden af relevante arbejdsmæssige kompetencer og netværk er større end nogensinde. De førsteårsstuderende tænker også bredt, når de overvejer deres fremtidige karriere. Hele 37 procent ser sig selv i en mindre privat virksomhed og 20 procent kan se sig selv som selvstændige, siger projektleder Signe V. Riis, Københavns Universitet.

Til sammenligning ser 24 procent sig selv arbejde i den offentlige sektor.

Uudnyttet samarbejdspotentiale mellem virksomheder og studerende

Udover den kvantitative måling af førsteårsstuderendes karrierebevidsthed er der lavet kvalitative interviews med kandidatstuderende og 30 mindre og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen.

De adspurgte kandidatstuderende giver udtryk for, at det er det fag-faglige, der fylder mest, og at det kan være svært at få de nødvendige arbejdsmæssige kompetencer og netværk.

De kvalitative interviews med kandidatstuderende og virksomheder peger på, at der er et stort uudnyttet samarbejdspotentiale, og at virksomheder og studerende har svært ved at finde hinanden. For at nedbryde barrierer mellem universitetsstuderende og virksomheder iværksætter projekt 'Viden i Udvikling' en række konkrete samarbejdsaktiviteter mellem virksomheder og kandidatstuderende. Der kan være tale om længerevarende projektsamarbejde fx via det nyåbnede DTU-Innovatorium eller kortere job shadowing via Københavns Universitets Alumnesekretariat.

- Projektets konkrete cases viser, at virksomheder og studerende ret hurtigt kan bruge hinanden. De studerende bidrager helt konkret til opgaveløsningen i regionens mindre virksomheder. Og både virksomhed og studerende drager nytte af samarbejdet. Samarbejdet kan føre til job for den enkelte studerende, og virksomheden kommer frem til innovative løsninger, som bidrager til vækst. Og det gavner hovedstadsregionen, siger Marianne Stendell, der er formand for Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

Kontakt

Projektleder Signe V. Riis, Københavns Universitet
Mobil: 29 63 09 47

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
Mobil: 22 64 03 55

Spørgsmål vedrørende undersøgelsesdesign:
Konsulent Anja Krag, DAMVAD
Mobil: 61 33 88 07