7. juni 2013

Statsadvokaten skal nu vurdere Penkowa-bedrageri

ANKE

Københavns Universitet har valgt at påklage sagen om hjerneforskeren Milena Penkowa til Statsadvokaten. Det sker efter, at politiet i sidste måned meddelte, at anklagemyndigheden ikke agter at anlægge en sag om dokumentfalsk på grund af en forældelsesfrist på fem år.

- Københavns Universitet har taget hele Penkowa-sagen meget alvorligt fra begyndelsen. Vi ønsker at få sagen om dokumentfalsk i Spanien undersøgt til bunds. Og vi finder, at der er gode juridiske argumenter for at anlægge en sag om groft bedrageri, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Anklagemyndigheden hos Københavns Politi vurderede i maj, at der kun er beviser for almindelig dokumentfalsk, og at en straffesag derfor er forældet.

Universitetet vurderer imidlertid, at det er tale om dokumentfalsk og bedrageri af særlig grov karakter, hvor forældelsesfristen er ti år og har i går fremsendt en klage over politiets afgørelse til Statsadvokaten. Statsadvokaten fører tilsyn med politiets anklagemyndighed og skal nu vurdere universitetets argumenter.

Kammeradvokaten rådgiver

Københavns Universitet støtter sig til en indstilling fra universitetets jurister samt statens advokat, Kammeradvokaten. De finder, at der er gode juridiske argumenter for at føre sagen, der er en af Danmarks mest markante sager om forskerfusk. Den involverer bl.a. et ikke eksisterende firma i Spanien og et forsøg på at få overført midler til en privat konto i stedet for til universitetet. 

Kontakt

Vicedirektør Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation 
Mobil: 28 75 42 62