16. juli 2013

Femte år med stigende ansøgertal

Optagelse

For femte år i træk stiger antallet af ansøgere og ansøgninger til Københavns Universitets uddannelser. Samlet set har universitetet modtaget 28.540 ansøgninger fra 18.806 ansøgere. Flere af de klassiske naturvidenskabelige fag og fag som teologi og informationsvidenskab og kulturformidling har i år oplevet store stigninger.

Københavns Universitet oplever endnu en gang en stigning i antallet af ansøgninger til universitetets uddannelser. Foto: Anders Clausen

Københavns Universitet oplever endnu en gang en
stigning i antallet af ansøgninger til universitetets
uddannelser. Foto: Anders Clausen

Sammenlignet med 2012, har Københavns Universitet i år modtaget 3,6 procent flere ansøgninger. Stigningen i antallet af unge, der har søgt om optagelse på Københavns Universitet er på seks procent og ses på de ansøgere, der har Københavns Universitet som deres førstevalg, de såkaldte 1. prioritetsansøgninger, sætter de i år rekord med 12.785 mod 12.609 i 2012. En del af forklaringen på de seneste års stødte stigning i antallet af ansøgninger skal findes i det stigende antal unge med en adgangsgivende eksamen.

- Med en stadig større andel af unge, der vælger en gymnasial uddannelse og samtidig har ambitioner om en universitetsuddannelse, er der ganske enkelt blevet flere, der kan søge ind på universitet. Ligesom det spiller ind, at mange unge ser en uddannelse som den bedste måde at sikre sig en plads på arbejdsmarkedet, siger studiechef Claus Nielsen fra Københavns Universitet.

De mange ansøgere betyder desværre også, at konkurrencen om en af de eftertragtede studiepladser på Københavns Universitet bliver hårdere. Det høje ansøgertal forventes derfor også at afspejle sig i højere kvotienter på en række uddannelser, ligesom der er risiko for at flere ansøgere end tidligere vil opleve ikke at blive optaget på deres drømmeuddannelse. Også selvom Københavns Universitet igen i år har øget kapaciteten.

- Det er glædeligt, at de unge i så høj grad ønsker at uddanne sig, og Københavns Universitet har igen i år udvidet antallet af studiepladser og vejledt ansøgerne om realistiske uddannelsesvalg. Men med dette års rekordstore ansøgertal, må vi desværre se i øjnene, at vi også kommer til at skuffe en del, siger Claus Nielsen.

Realistiske uddannelsesvalg 

Fordelingen af ansøgningerne viser, at ansøgerne generelt er realistiske i deres søgning, både hvad angår muligheden for at komme ind på uddannelsen og fremtidige jobmuligheder. Nogle af de traditionelt stærkest adgangsbegrænsede uddannelser, som fx medicin og tandlæge, har oplevet de mindste stigninger eller mindre fald, mens uddannelser med mere behersket eller ingen adgangsbegrænsning har oplevet en øget søgning. Fx har uddannelsen informationsvidenskab og kulturformidling, der udbydes i både København og Aalborg, oplevet mere end 15 procents fremgang i 1. prioritetsansøgninger, mens teologi er gået frem med 10 procent. 

Ansøgertallene fra de senere år har også vist en stigende interesse for uddannelser med naturvidenskabeligt indhold, og den tendens fortsætter i år. Uddannelserne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet går samlet set frem med 4,5 procent.

- Det er særligt de klassiske naturvidenskabelige uddannelser som biologi, kemi, matematik og biokemi, der går frem, men også uddannelsen til skov- og landskabsingeniør og datalogi er steget meget, siger Claus Nielsen.

Alle søger nu digitalt

Københavns Universitet har i år modtaget samtlige ansøgninger ad digital vej. For ansøgerne betyder den digitale ansøgning, at de nemmere og mere sikkert får afleveret deres ansøgning. Har ansøgeren en e-boks, er det også den vej, Københavns Universitet fra i år benytter til bl.a. at udsende optagelsesbrevet. Ansøgerne har desuden mulighed for at følge deres ansøgning via selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne har fået besked, hvis der har været dokumenter eller lignende, de har manglet at uploade.

Er man blandt dem, der bliver tilbudt en studieplads på en af Københavns Universitets 82 bacheloruddannelser, kan man se det på selvbetjeningen allerede fra midnat 30. juli. Samme dag er det også muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der måtte være eventuelle ledige pladser. I den forbindelse inviterer Københavns Universitet til uddannelsesbasar den 1. august, hvor vejledere fortæller mere om de uddannelser, der fortsat kan søges.

Se tallene

Se statistikken over ansøgningstallene.

Kontakt

Studiechef Claus Nielsen
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 08