30. juli 2013

Tårnhøje kvotienter og endnu et rekordstort optag

Studiepladser

7727 ansøgere får i dag tilbud om en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. Det er det højeste antal studiepladser Københavns Universitet nogensinde har tilbudt og svarer til en stigning på to procent i forhold til 2012. Da interessen for en studieplads i år samtidig har været stor, betyder det også, at adgangsbilletten til en del uddannelser nu er meget høje karakterer. Højeste kvotient i 2013 er på uddannelsen i Molekylær biomedicin, hvor man skal have et snit på 11,8.

Forelæsning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.Kvotienterne er i år steget på mange uddannelser i kvote 1, hvor 90 procent af de studerende bliver optaget. Tolv uddannelser kræver nu et gennemsnit på mere end 10, og tre uddannelser har i år kvotienter over 11. De højeste kvotienter er på Molekylær biomedicin (11,8), Psykologi (11,2) og Medicin (11,1).

Mange dygtige og målrettede ansøgere

- Reglen om bonus for hurtig start giver naturligvis kvotienterne et nyk opad. Men da otte ud af ti af de studiepladser, vi tilbyder i år, går til studerende, der har den pågældende uddannelse som deres første valg, vidner kvotienterne samtidig om, at vi har fået mange meget dygtige og interesserede studerende ind på Københavns Universitet i år, siger studiechef Claus Nielsen.

Reglen om bonus for hurtigstart giver ansøgere, som søger optagelse inden for to år efter de har afsluttet deres adgangsgivende eksamen, ret til at justere deres eksamensgennemsnit med 1,08.

Naturvidenskab fortsætter fremgang

For femte år i træk er antallet af optagne studerende på de naturvidenskabelige uddannelser steget. Københavns Universitet har i år tilbudt studieplads til 1.989 ansøgere til en uddannelse på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Det er en stigning på ca. 4 procent i forhold til 2012, hvor 1.898 blev tilbudt optagelse.

- Den øgede søgning til de naturvidenskabelige uddannelser betyder, at flere af de uddannelser også får højere kvotienter. Fx kunne Biologi sidste år tilbyde plads til alle kvalificerede ansøgere. I år er ansøgere med kvotienter lavere end 6,2 blevet afvist, siger studiechef Claus Nielsen på Københavns Universitet.

Stadig muligt at få en studieplads

Skulle man høre til blandt de ansøgere, der ikke har fået tilbudt en studieplads, er det stadig muligt at få en på Københavns Universitet, forudsat, at man har den rette fagkombination på sit adgangsgivende eksamensbevis. Og her er en studentereksamen med matematik A, fysik og kemi B et godt bud.

- Vi har ledige pladser på 25 af universitetets 84 bacheloruddannelser. Det er lidt flere end sidste år. På de fleste af uddannelserne drejer det sig kun om få ledige pladser. Mens enkelte uddannelser stadig har god plads, siger studiechef Claus Nielsen.

Der er ledige pladser på én sundhedsvidenskabelig uddannelse, ni naturvidenskabelige, 14 humanistiske, og så er det også muligt at nå at få en plads på teologistudiet. Flest ledige pladser er der på uddannelsen i naturressourcer (56 pladser) og naturvidenskab og IT (41 pladser). Samlet udgør de ledige pladser ca. 4 procent af universitetets kapacitet.

Ledige pladser bliver annonceret på universitetets hjemmeside og 1. august er der også mulighed for at deltage i en uddannelsesbasar, hvor interesserede ansøgere kan høre nærmere om uddannelserne med ledige pladser.

Oversigten over ledige pladser bliver justeret løbende.

Kontakt

Studiechef Claus Nielsen
Københavns Universitet
Mobil: 28 75 29 08

Emner