6. august 2013

Inka-børn blev bedøvet med koka og alkohol inden ofring

Inkaritualer

Forskere fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet har i samarbejde med forskere fra Bradford Universitet i England undersøgt ligene af tre 500 år gamle Inka-børn. Undersøgelserne har givet ny detaljeret viden om det gamle Inka-ritual ’capacocha, der også involverede menneskeofringer. Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

En af de mumier, forskerne har undersøgt, er den 13-årige pige, ’The Llullaillaco Maiden’, der er opkaldt efter det 6.739 meter høje vulkanbjerg Llullaillaco, hvor hun blev fundet i dybfrossen tilstand tæt ved bjergets top. De to andre børnelig er en 4-5-årig pige og 4-5-årig dreng, der blev fundet i separate grave nær The Maiden. De mumificerede lig er alle særdeles velbevarede, og har ligget dybfrosne omkring 500 år nær toppen af bjerget, der befinder sig på grænsen mellem Chile og Argentina.

Forskerne analyserer CT-skanninger af Inkapigen The Maiden.

Professor Niels Lynnerup fra Retsmedicinsk Institut har sammen med ph.d.-studerende Chiara Villa analyseret CT-skanninger af tre Inka mumier. Her ses Inkapigen The Maiden.

- Nu ved vi mere præcist, hvad der skete i forbindelse med en Inka-ofring, fx i hvilket omfang koka og alkohol blev brugt som en del af Inka-ritualet i månederne og ugerne op til en ofring. Det er meget tilfredsstillende, at vi med vores teknologiske metoder kan være med til at afdække de unikke forhold omkring nogle meget centrale aspekter af en gammel Inka-kultur, siger professor Niels Lynnerup fra Retsmedicinsk Institut, der sammen med ph.d.-studerende Chiara Villa har lavet særlige analyser af en række CT-skanninger af mumierne.

Nyt lys på ofring af Inkabørn

Det vi tidligere har vidst om det religiøse capacocha-ritual fra Inka-riget, stammer primært fra skriftlige kilder fra den spanske kolonimagt i Sydamerika. De nye analyser af de frosne mumier giver en helt ny viden om ritualernes praksis, fx omkring børneofringerne. 

Inkapigen The Maiden

Den 500 år gamle Inkapige The Maiden er særdeles vel
bevaret.
Foto: Johan Reinhard.

Forskernes analyser viser, at de tre børnemumier alle havde indtaget både koka og alkohol inden deres død. Pigen, ’The Maiden’, blev ligefrem fundet med tyggede kokablade i munden, og her viser analyserne, at hendes forbrug af koka steg kraftigt tolv måneder før hendes død, for derefter at toppe igen seks måneder senere. Analyserne viser også, at ’The Maiden’s alkoholforbrug toppede i de sidste uger inden døden.

- Vi har foretaget CT-undersøgelser og har udarbejdet tredimensionelle visualiseringer af de indre organer og mundhulens indhold fra pigemumiet ’The Maiden’. Ud fra det kunne vi relativt præcist vurdere alderen, ligesom koka-bladet, der stadig sad mellem tænderne og inde i den ene kind, også kunne identificeres. Endelig kunne vi, på grund af den fantastiske konservering, også vurdere tarmindhold, og dermed et nogenlunde tidspunkt for hendes sidste måltid, fortæller Niels Lynnerup.

De øvrige undersøgelser viser et markant forbrug af kokain fra kokablade og alkohol i perioden op til ofringen. Sammenholdt med analyser af hendes hår giver det et godt billede af hendes tilværelse de sidste to år op til hendes død.

- Vi kan se, at den rituelle ofring har været forberedt gennem længere tid, og at vedvarende indtagelse af stoffer tilsyneladende var en del af forberedelserne forud for selve ofringen, fortæller Niels Lynnerup.

Analyse af Inkapigen The Maiden


CT-skanninger, foretaget på Retsmedicinsk Institut, viser blandt andet, at den 13- årige pige, kaldet The Llullaillaco Maiden døde med en klump kokablade i munden.
Foto af Inkapigen: Johan Reinhard.
Grafik og scanningsbilleder: Retsmedicinsk Institut.

Rituel brug af kokain og alkohol

Dr. Andrew Wilson er lektor ved Afdelingen for Kriminalteknik og Arkæologi ved University of Bradford.  Han sammenligner i værdi de nye forskningsresultater med de historiske beretninger fra den spanske kolonitid.

- Vi kan nu med en vis sandsynlighed sige, at ’The Maiden’ blev udvalgt til offer 12 måneder før sin død. Også at hun sandsynligvis blev inddraget i en række ritualer, der involverede brug af koka og alkohol, og at begge stoffer blev givet til hende kontrolleret gennem længere tid, siger Dr. Wilson fra Bradford Universitet.
Det var til gengæld ingen tegn på fysisk vold mod børnene, men koka og alkohol har sandsynligvis været med til at fremskynde deres død, der var uundgåelig i den store højde, hvor de blev fundet.

Det forhold, at ’The Maiden’ i sine sidste uger viser konsekvent højere niveauer af koka- og alkoholforbrug i forhold til de yngre børn, viser, at der må have været et større behov for at bedøve hende i de sidste uger af hendes liv. En konklusion der bekræftes af den kropsstilling, som ’The Maiden’ blev fundet i. Hun blev fundet siddende i skrædderstilling, med hovedet faldende frem og armene hvilende løst på skødet og med intakt hovedklæde og genstandende omkring sig uforstyrrede. Forskerne tror derfor, at hun blev placeret i gravkammeret, kraftigt påvirket af stoffer.

Artiklen: ”Archaeological, radiological, and biological evidence offer insight into Inca child sacrifice” er publiceret i tidskriftet PNAS.

Kontakt

Professor Niels Lynnerup
Antropologisk Laboratorium
Retsmedicinsk Institut
Mobil: 28 75 72 39

Kommunikationskonsulent Bo Kurdahl
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 23 84 00 18