8. august 2013

Københavns Universitet inviterer til samarbejde i Arktis

arktisk station

Københavns Universitets forskningsstation på Diskoøen i Vestgrønland har i mere end 100 år været et vigtigt omdrejningspunkt for arktisk forskning. Nu vil universitetet styrke indsatsen i Grønland og inviterer samtidig til øget nationalt og internationalt samarbejde omkring stationen.

At kunne opretholde en forsknings- og uddannelsesinfrastruktur som Arktisk Station forudsætter bl.a. den dybe forankring i det grønlandske samfund og lokalsamfundet på Disko, som er opbygget gennem de sidste 100 år, og som er med til at gøre Arktisk Station til en enestående facilitet (klik for større billede). Foto: Lene Düwel

Arktisk Station på Diskoøen i Vestgrønland har siden 1906 været en vigtig platform for den arktiske forskning, og vil med en ny styrket indsats også i fremtiden udgøre en hjørnesten i forståelsen af Arktis.

- Det er helt enestående, at forskere her systematisk har kunnet indsamle data over en så lang periode og dermed følge klimaudviklingen og udviklingen i flora og fauna, siger dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet John Renner Hansen, der for nylig besøgte Arktisk Station sammen med rektor Ralf Hemmingsen og bestyrelsesformand for Københavns Universitet Nils Strandberg Pedersen. Formålet med besøget var at undersøge mulighederne for at styrke den arktiske forskning gennem en optimal udnyttelse af stationen.

- Vi ønsker at styrke indsatsen på Arktisk Station, så faciliteterne og den enestående placering bliver udnyttet endnu bedre. Det skal både bidrage til at udvikle nye uddannelsesaktiviteter og til at øge det nationale og internationale samarbejde på det arktiske område, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Det omskiftelige grønlandske vejr viste sig fra sin pæne side, da rektor og bestyrelsesformand, samt dekan og prodekan fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet fra 28.-31. juli besøgte Arktisk Station på Disko i Vestgrønland (klik for større billede). Foto: Københavns Universitet

Populær forskningsstation

Hvert år besøger en lang række forskere og studerende Arktisk Station for at udføre feltarbejde som led i deres forskning eller uddannelse. I 2012 var stationen vært for 198 gæster og 21 danske og internationale forskningsprojekter om alt fra det arktiske havmiljøs potentiale for at nedbryde råolie til hvordan pukkelhvaler fouragerer.

Et af de projekter, der lige nu er i gang på stationen er et projekt ledet af professor Bo Elberling fra grundforskningscentret CENPERM ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Her har forskerne etableret udstrakte forsøgsfelter i tundraen omkring Arktisk Station, som de bruger til at undersøge og belyse udvekslingen af drivhusgasser mellem jordlagene og atmosfæren. Resultaterne herfra kan få stor betydning for forståelsen af klimaets fremtidige udvikling, da permafrostområder verden over tør i takt med den globale opvarmning og ingen endnu ved hvad det vil betyde for frigivelse af drivhusgasser.

- Når vi de kommende år styrker indsatsen på Arktisk Station, bliver det også lettere for forskere med interesse i det arktiske at udføre deres forskning i gode rammer. Vi ser derfor frem til nye spændende og vigtige samarbejder, siger dekan John Renner Hansen og opfordrer samtidig alle med interesse i arktisk forskning til at benytte sig af mulighederne på Diskoøen. 

Samarbejde om vigtig arktisk forskning

Netop de globale klimaforandringer er et forskningsområde, der kræver samarbejde på tværs af både fag og nationalitet. Med Arktisk Station som forpost satser Københavns Universitet derfor også i fremtiden på at være en central bidragyder, ikke alene på det naturvidenskabelige område, men også inden for fx det samfundsvidenskabelige og humanistiske område.

Det er bl.a. planen, at alle fremtidige forskningsprojekter på stationen skal styrke og bidrage til langsigtede overvågningsprogrammer og internationale uddannelser inden for arktisk natur- og samfundsforhold, fx i forbindelse med de talrige master- og ph.d.-kurser, der hvert år afholdes på stationen.

Kontakt

Dekan John Renner Hansen
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Mobil: +45 28 75 53 27

Formand for Arktisk Stations Råd
Professor Reinhardt Møbjerg Kristensen
Statens Naturhistoriske Museum
Telefon: 35 32 11 18