6. september 2013

Kandidatundersøgelse er godt nyt for humanisterne

Karriere

Andelen af humanistiske kandidater, der går direkte fra uddannelse til job, ligger på samme niveau som før finanskrisen. Det viser en ny, stor undersøgelse af humanistiske kandidaters vej fra uddannelse til arbejdsmarked.

En ny undersøgelse blandt 1.773 humanistiske kandidater fra Københavns Universitet dimitteret i perioden 2007-2011 viser, at humanisterne – til trods for de dårlige konjunkturer på jobmarkedet i denne periode – generelt kommer godt fra start. To ud af tre får job inden for de første tre måneder efter dimissionen, og ud af disse har 38 % allerede arbejde, inden de afslutter uddannelsen.

Graf der viser hvor lang tid tager det kandidaterne at finde job. Klik på billedet for at se en stor version.

Så lang tid tager det kandidaterne at finde job. Klik på billedet for at se en stor version.

- Vi kan se, at det går vores kandidater godt, og at de kommer godt fra start på arbejdsmarkedet. Det er jo rigtig interessant at se, at de faktisk har klaret sig gennem en finanskrise uden at tage slag på beskæftigelsen, siger prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund fra Det Humanistiske Fakultet.

Tendenserne bliver bekræftet af de seneste ledighedstal fra Akademikerne (AC), der viser, at dimittendledigheden for humanister ligger på samme niveau som i 2008. Se dimittendledigheden udtrykt som indekstal i boksen til højre.

Robuste humanister på fleksibelt arbejdsmarked

Forklaringen på, hvorfor de humanistiske kandidater har klaret sig stabilt gennem finanskrisen, kan også spores i undersøgelsens resultater:

- Undersøgelsen viser, at vores kandidater bliver udrustet med det, man kan kalde en dobbelt kompetenceprofil. Og det giver dem brede beskæftigelsesmuligheder, fordi de kan orientere sig mod flere forskellige sektorer.

- Hvis man fx har læst historie, kan man komme til at arbejde som historieunderviser inden for et klassisk humanistisk arbejdsmarked, fx i gymnasieskolen, men man kan også bruge sine generelle kompetencer og dermed rette sig mod et nyt og mere fleksibelt arbejdsmarked enten i det private erhvervsliv eller inden for offentlig administration. Det betyder, at kandidaterne bliver ret robuste i forhold til, hvis der er nedgang i bestemte sektorer eller nedskæringer i det offentlige, fordi de også kan gå andre steder hen, forklarer prodekan Julie Sommerlund fra Det Humanistiske Fakultet.

Graf der viser Hvad var den faglige sammenhæng mellem uddannelse og job for kandidaterne?  Klik for at se grafen i stort format.

Hvad var den faglige sammenhæng mellem uddannelse og job for kandidaterne?
Klik for at se grafen i stort format.

De humanistiske kandidater, der har deltaget i undersøgelsen, peger på, at de gennem deres uddannelse især har opnået kompetencer i at tilegne sig ny viden og arbejde selvstændigt. Det vil sige kompetencer, der understøtter skift i arbejdsopgaver. Tilsvarende er det nogle af de kompetencer, kandidaterne i høj grad oplever, bliver efterspurgt af arbejdsgiverne.

Undersøgelsen viser også, at fire ud af ti humanistiske kandidater uddannet mellem 2007-2011 har job inden for deres traditionelle fagområde, mens næsten lige så mange er i job, hvor de gør brug af deres generelle akademiske kompetencer.

Kandidatundersøgelsen 2013 vil i den kommende tid blive fremlagt for fakultetets aftagerpaneler og diskuteret i studienævnene og i alle de fora, der arbejder med uddannelsesudvikling.

 - Undersøgelsen er et meget kvalificeret input at få i forhold til det videre arbejde med studieordningerne og i det hele taget i forhold til kvalitetssikring af vores uddannelser, understreger prodekan Julie Sommerlund.

Læs Kandidatundersøgelsen 2013

Kontakt

Prodekan Julie Sommerlund
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 51 70 01 36

Kommunikationsmedarbejder Tania Maria Johannesen
Mobil: 51 30 03 40