18. september 2013

Moderat motion giver lyst til sundere livsstil

Et sundt liv

Tværvidenskabelig forskning på Københavns Universitet forklarer, hvorfor motion i moderate mængder virker mere motiverende end hård træning. Resultaterne er netop publiceret i Scandinavian Journal of Public Health.

De samfundsøkonomiske konsekvenser af fedmeepidemien er massive, og årtiers sundhedskampagner har ikke gjort markante forskelle. Forskere på Københavns Universitet forsøger derfor at udvikle nye tværvidenskabelige metoder til at forebygge og behandle folkesygdommen.

Moderat motion fremmer sund livsstil

En moderat mængde motion har en overraskende markant indvirkning på forsøgspersonernes hverdagspraksis

– Fedme er et komplekst samfundsproblem, som kræver en tværfaglig tilgang. I en ny videnskabelig artikel kombinerer vi data fra biomedicinske undersøgelser af forsøgspersonernes kroppe med etnologiske data om deres oplevelser i forsøgsperiodens 13 uger. Det gør os i stand til at forklare baggrunden for det overraskende faktum, at 30 minutters daglig motion er lige så gavnligt som en hel times sved i træningslokalet. Den ’lette’ gruppe af motionister får tilsyneladende øget energi og mere motivation i forhold til en sund hverdag, siger professor Bente Stallknecht fra Biomedicinsk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

En række kvalitative interview med motionerende forsøgspersoner er analyseret af ph.d.-studerende Anne Sofie Gram og netop offentliggjort i Scandinavian Journal Public Health.

Forsøg fik markant indflydelse på hverdagen

Sidste år fulgte et forskerhold i 13 uger godt tres moderat overvægtige – men raske – danske mænd i deres bestræbelser på at komme i bedre form. De mænd der motionerede 30 minutter om dagen tabte sig i gennemsnit 3,6 kilo på de tre måneder, mens vægttabet var 2,7 kilo for dem, som motionerede i en hel time. Ved hjælp af kvalitative interview baseret på etnologisk ekspertise er forskerne nu kommet tættere på forsøgspersonerne ved fx at afdække de kulturelle barrierer i forhold til træning og ændring af fastgroede vaner.

– De kvalitative data giver en mulig forklaring på de overraskende biologiske data. Gruppen der motionerede mindst fortæller om øget energi og mere lyst til motion og sundhed i hverdagen. De tager trappen, går en ekstra tur med hunden eller vælger at cykle på arbejde. De mænd der trænede i en time oplevede snarere, at de efter endt træning var udmattede, demotiverede og mindre åbne over for sund forandring. Vi ser altså, at en moderat mængde motion har en overraskende markant indvirkning på forsøgspersonernes hverdagspraksis, fortæller Astrid Jespersen, etnolog og lektor på Det Humanistiske Fakultet.

Tværfaglighed skaber innovation

Det frugtbare samarbejde resulterer nu i yderligere fælles forskningsprojekter – blandt andet initiativet Governing Obesity, der gennem tværvidenskabelige tilgange vil udvikle nye metoder til at håndtere fedmeepidemien – både på individ- og samfundsniveau.

– Når man adresserer et komplekst problem som fedme, er man nødt til at benytte sig af flere fagligheder og se forskningen i et helhedsperspektiv. Årtiers sundhedskampagner har ikke været effektfulde nok, fordi man ikke har formået at inddrage betydningen af fx psykologi, kultur og samfundsmæssige strukturer, slutter lektor Astrid Jespersen.

Kontakt:

Lektor Astrid Jespersen
Mobil: 51 29 90 84

Professor Bente Stallknecht
Mobil: 28 75 75 40