16. september 2013

Særligt sukkermolekyle får kræftceller til at vokse

Kræftceller

Processen glykosylering, hvor sukkermolekyler hæfter sig på proteiner i kroppens celler, har længe været i forskernes søgelys, blandt andet fordi en særlig slags sukkermolekyler er særligt udbredte i kræftceller. Disse sukkermolekyler viser sig nu ikke blot at være til stede, men tilmed fremme kræftcellernes vækst. Opdagelsen er et vigtigt led i på langt sigt at kunne skabe en kur, der kan stoppe kræftcellers vækst.

Forskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med en forskergruppe fra Singapore vist, at sukkermolekyler af typen forkortede O-glykaner hjælper kræftceller med at opnå hurtigere vækst. Tidligere har forskere ikke kunnet gennemskue disse sukkermolekylers rolle, og derfor er resultaterne, der for nylig er publiceret i tidskriftet PNAS, en særdeles vigtig brik i forståelsen af, hvordan kræftceller vokser, og dermed også i udviklingen af en kur, der kan hindre væksten.

Catharina Steentoft der er ph.d.-studerende ved Copenhagen Center for Glycomics  og en af forskerne bag de nye resultater, understreger, at der er langt fra den nuværende grundforskning til eventuelle behandlinger eller diagnostiske værktøjer. Alligevel giver opdagelsen grund til optimisme.

- Det her er en del af, hvordan vi skal komme videre i kampen mod kræft. I det øjeblik man ved, at en proces er vigtig for kræftens udvikling, så kan man begynde at overveje, hvordan man kan påvirke processen, så cancercellen ikke kan udnytte den, forklarer Catharina Steentoft.

Sukkermolekyler på cellers overflade ændres karakteristisk ved udvikling af kræft. Normale celler har typisk lange sukkerkæder (illustreret ved fyldte cirkler af forskellig farve og med proteindelen som de er hæftet på som en sort streg) og disse ender ofte i vores blodtype antigener såsom ABO. Kræftceller derimod har ofte trunkerede (korte) umodne sukkerkæder som vist til højre.
Klik på billedet for at se det i en større udgave.

Sukkermolekyler påvirker kroppens proteiner

Sukkermolekyler spiller en vigtig rolle i næsten alle kroppens processer. En af måderne, sukrene har indflydelse på er gennem såkaldt glykosylering, hvor sukkermolekyler hæftes på proteiner. Proteiner er cellers væsentligste byggesten, men sukkermolekylerne påvirker proteinerne, og derfor spiller de en stor rolle for den menneskelige organisme. En fejl i sukkerkæderne kan føre til, at proteinet ikke fungerer korrekt, og det kan lede til sygdom.

Allerede i 1982 blev forskere verden over klar over, at sukkermolekyler spiller en rolle for kræft. Den amerikanske læge og forsker Georg F. Springer opdagede, at en bestemt type sukkermolekyler, de såkaldte forkortede O-glykaner var særligt udbredte i kræftceller. Det er den opdagelse de nye resultater bygger videre på.

Guider forskningsfeltet fremad

De sidste 30 år har forskere verden over arbejdet med at bruge de særlige sukkermolekyler som biomarkører til at diagnosticere cancer og forudsige udfaldet af sygdommen, men nu har det internationale forskerteam altså vist, at de trunkerede O-glykaner ikke bare er til stede i cancer, men har en positiv effekt på kræftcellerne og hjælper dem med at gro hurtigere og sprede sig mere aggressivt.

- Vi har nu taget første skridt hen mod at forstå, hvordan cancerceller kan ændre deres glykosylering og få de her forkortede O-glykaner, der påvirker cancercellen positivt, men som for patienten er negativt. Det er et ret stort fremskridt. Det giver os jo en ny forståelse af noget, vi har arbejdet med i mange år, en funktionel forståelse, og det guider hele forskningsfeltet til, hvordan skal vi gribe det an i fremtiden, siger Catharina Steentoft.

Læs den videnskabelige artikel her.

Kontakt

ph.d.-studerende Catharina Steentoft
Copenhagen Center for Glycomics

Telefon: 61675816

Kommunikationsmedarbejder Line Emilie Fedders
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 23 64 88 98