30. januar 2014

Bliv ekspert i global udvikling

NY UDDANNELSE

Københavns Universitet opretter en ny kandidatuddannelse i Global Udvikling: En uddannelse, hvor dyb indsigt i markedsøkonomiers strukturer og drivkræfter bliver kombineret med vigtig viden om traditioner, kulturer, normer og samfundsinstitutioner.

Global DevelopmentGlobaliseringen har ændret livsvilkårene i hele verden. Der har været massiv økonomisk vækst i store dele af Asien og Latin Amerika, og milliarder af mennesker er blevet løftet ud af fattigdom, samtidig med at mange stadig lever under fattige kår. Kandidatuddannelsen i Global Udvikling giver de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne forstå, analysere og agere i denne nye virkelighed.

Uddannelsen giver en solid indføring i relevante antropologiske, økonomiske og politologiske kernebegreber og teorier om samfundsudvikling og økonomisk vækst, samt de væsentlige tendenser i globale forhold og strømninger.

- Vi lever i en globaliseret hverdag, og i dag er langt de fleste organisationer og virksomheder orienteret mod at kunne agere i den virkelighed. Det kræver, at vi uddanner kandidater med en bred faglighed. Hvis uddannelserne skal følge med tiden, er vi nødt til at nedbryde faggrænser, for der er flere og flere problemstillinger, der går på tværs af fagligheder – en af dem er globalisering, siger professor i økonomi og studieleder på den nye uddannelse Henrik Hansen. Han fortæller, at de repræsentanter fra erhvervslivet, der har været med til at præge uddannelsens indhold, giver udtryk for, at der er brug for den nye uddannelse:

- Den nye uddannelse er baseret på en økonomisk og realpolitisk tilgang, der resulterer i kandidater, som bliver handlingsorienterede frem for betragtere, og derfor bliver de attraktive på arbejdsmarkedet. Uanset om der er tale om en privat virksomhed eller en offentlig institution, er det globale perspektiv en central del, som det er nødvendigt at kunne navigere i. De kompetencer vil de kommende kandidater fra uddannelsen i Global Udvikling besidde med deres kulturelle indsigt via antropologien i kombination med økonomiske fag, siger Susanne Andersen, der arbejder i Dansk Industri og har siddet i aftagerpanelet for den nye uddannelse.

Brobyggere frem for specialister

De nye kandidater kan arbejde i private virksomheder, som har at gøre med det Globale Syd (Afrika, Asien og Latin Amerika) eller institutioner og organisationer, der arbejder med udviklingssamarbejde og mere generelt internationale forhold. Deres jobfunktioner kan blive som ledere, konsulenter, rådgivere, projektledere og analytikere i private virksomheder eller embedsmænd i ministerier og internationale organisationer, ligesom uddannelsen giver mulighed for, at kandidaterne kan stile mod en forskningskarriere inden for globale udviklingsforhold.

- Universitetet uddanner i høj grad specialister, og det er godt, men der er også brug for brobyggere. Vi giver vores kandidater en større bredde og forståelse på tværs, så når de kommer ud i virksomheder, ministerier og ngo’er, vil de være i stand til at kommunikere med specialisterne, men også med andre mennesker, for det er sådan, man løser problemer, siger Henrik Hansen.

De studerende får viden om både kvalitative og kvantitative metoder på et niveau, der gør dem i stand til både at vurdere og selv gennemføre empiriske analyser af såvel kvalitative informationer som store kvantitative datasæt.

Kontakt
Professor Henrik Hansen
Mobil: 26 53 93 50