29. januar 2014

Center for Militære Studier blandt førende tænketanke

TÆNKETANK

Center for Militære Studier på Københavns Universitet, der blandt andet er kendt for sin forskning i Arktis, er netop blevet placeret som nummer 20 ud af de 65 førende internationale tænketanke på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det er konklusionen i den årlige globale ranking af tænketanke fra University of Pennsylvania.

Listen over de bedste tænketanke i verden er offentliggjort af The Think Tanks and Civil Societies Program ved University of Pennsylvania. Med en 20. plads i kategorien ”forsvars- og sikkerhedspolitiske tænketanke”, ligger Center for Militære Studier på Københavns Universitet foran en række anerkendte og traditionsrige institutioner på området, som The Belfer Center på Harvard University, the German Institute for International Affairs og Peace and Research Institute i Oslo.

Aktiv spiller i Arktis

Et af Center for Militære Studiers forskningsområder er Arktis. Når det gælder forsvars- og sikkerhedspolitik, er der ofte mange og modsatrettede interesser på spil. Hvis et krydstogtskib fyldt med turister synker i en grønlandsk fjord, vil det kræve skibe, helikoptere og læger til at redde de nødstedte. De findes ikke i tilstrækkelig grad i Grønland i dag. Arktisk krydstogtturisme rejser derfor omgående spørgsmål om, hvor mange skibe og fly det danske forsvar, skal være til stede med i Grønland? Dernæst kommer spørgsmålet om, hvordan driften af dem skal financierens i en tid, hvor forsvaret i øvrigt skal spare og står overfor andre og måske vigtigere udfordringer end søredning?

- Det er svar på spørgsmål som disse, vi arbejder med på Center for Militære Studier, og ganske givet en af årsagerne til, at der bliver lagt mærke til vores arbejde ude i verden, siger centerleder, professor mso Mikkel Vedby Rasmussen.

I Arktis er der udover spørgsmålet om søredning fx også betydningen af den russiske interesse og tilstedeværelse i området. Her handler det for forskerne om at studere de langsigtede tendenser og forsøge at forstå de sikkerhedspolitiske valg, der træffes. Målet er at kunne rådgive de danske beslutningstagere.

- Når man ser en uranmine her og en russisk missilkrydser der, så kan udviklingen i Arktis virke både uoverskuelig og truende. Arktis er derfor et godt eksempel på, hvordan vi gennem vores forskning kan skabe samfundsvidenskabelig viden om til konkrete ideer, der kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Forskning, dialog og rådgivning

Omkring de arktiske forhold har forskerne på Center for Militære Studier konkret briefet Folketinget om behovet for at holde hovedet koldt. Forskningen udgives også som rapporter og artikler, der kan trækkes på af en bred kreds. For Mikkel Vedby Rasmussen er det imidlertid også vigtigt at tale med interessenterne, frem for blot at skrive til dem.

- Vores arbejde handler i virkeligheden mest om at skabe dialog og tilføre den dialog ny viden, som kan kvalificere de politiske beslutninger og bringe den forsvars- og sikkerhedspolitiske debat videre, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

I 2013 afholdt centeret en stor konference om forsvarspolitiske megatrends, som bragte erhvervsfolk, politikere, officerer og studerende sammen til en diskussion af fremtidige udfordringer og muligheder. Sådanne workshop og konferencer giver også mulighed for, at forskernes udenlandske kollegaer kan fortælle danske beslutningstagere og offentligheden om ny viden på området.

Kontakt
Centerleder, professor Mikkel Vedby Rasmussen
Center for Militære Studier
Mail: mvr@ifs.ku.dk
Mobil: 25 48 24 84

Emner