27. januar 2014

Forskere motiverer diabetespatienter til sund adfærd

Sund mund med diabetes

Forskere på Københavns Universitet har ved hjælp af såkaldt health coaching hjulpet en stor gruppe diabetespatienter til markant bedre tandsundhed. Patienterne tager ansvar for egen krop og øger selvtilliden gennem motivationssamtaler, der gør op med traditionelle sundhedskampagner og envejs-kommunikation. Forskningsresultaterne er netop publiceret i Clinical Oral Investigations.

Brochurer med information om sunde tænder eller sund livsstil er fine. Motiverende samtaler med professionelle om sundhed er langt bedre, og kan nå dem der virkelig har brug for det.

Undersøgelser viser ifølge Diabetesforeningen, at diabetikere har en større risiko for at få problemer med tandsundhedenUndersøgelser viser ifølge Diabetesforeningen, at diabetikere har en større risiko for at få problemer med tandsundheden. Ikke blot de mest alvorlige problemer som paradentose og huller i tænderne, men også andre gener som mundtørhed, svampeinfektioner og dårligere sårheling. 186 patienter med type 2-diabetes har deltaget i et forsøg – det første i verden – der demonstrer betydningen af health coaching til forbedring af tandsundhed og øget patientansvar. Diabetespatienterne blev inddelt i to grupper. Den ene gruppe fik traditionel sundhedsinformation – fx en brochure om god tandhygiejne. Den anden gruppe gik til motiverende samtaler om sundhed – 3-6 samtaler i løbet af et halvt år med fokus på personlig vejledning i blandt andet kost, stresshåndtering og tandpleje:

– I patientgruppen der fik personlig health coaching blev biologiske markører for paradentose også kendt som ’de løse tænders sygdom’ mindsket med hele 50 procent over seks måneder. Patienterne i forsøgsgruppen oplevede også et signifikant fald i langtidsblodsukker-niveauet i modsætning til kontrolgruppen, hvor tallene var uændrede. Desuden gav patienterne i coaching-gruppen udtryk for markant øget selvtillid i forbindelse med håndtering af sygdom og sundhed, fortæller adjunkt og autoriseret coach Ayse Basak Cinar fra Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

Langtidsblodsukkeret, også kaldet HbA1c, er et udtryk for det gennemsnitlige glukoseniveau i blodet i de seneste ca. tre måneder. Her gik coaching-gruppen fra 7,5 procent til 6,9 procent.

Ulighed skal udlignes

De nye forskningsresultater kan komme til at ændre den måde, vi tænker sundhedskampagner på i fremtiden:

Health coaching er en ressourcekrævende intervention. Men det er også dyrt for samfundet at stikke udsatte diabetespatienter en brochure og tro, at det er gjort ved det. Mangel på kreativitet i sundhedskommunikationen giver massive og kostbare samfundsproblemer. De patienter vi har kontakt med, er ofte skrøbelige både socialt og økonomisk – her kan motiverende samtaler og opfølgning gøre en stor og markant forskel for både patienternes fysiske og psykiske helbred. Det handler også om at skabe lighed i sundhedsvæsenet – både globalt og nationalt, siger sektionsleder Lone Schou fra Odontologisk Institut.

Resultaterne er ikke kun interessante, fordi health coaching ser ud til at gøre en markant forskel set i forhold til traditionelle sundhedskampagner.

– Det er også spændende, at vi kombinerer biologiske undersøgelser af BMI, langtidsblodsukker og bakteriemarkører med kvalitative data fra en interviewsituation. Alle biologiske undersøgelser viste bedre resultater i forsøgsgruppen, siger Ayse Basak Cinar.

Dansk-tyrkisk forskning af globalt tilsnit

Adjunkt Ayse Basak Cinar, sektionsleder på Odontologisk Institut Lone Schou og professor Maximilian de Courten fra Copenhagen School of Global Health står bag de nye forskningsresultater, som er publiceret i Clinical Oral Investigations. Forsøget med 186 patienter er foretaget i Tyrkiet, men Ayse Basak Cinar har modtaget en bevilling fra TRYG-fonden, som støtter forsøget i Danmark og sikrer Ayses ansættelse i det kommende år:

– Jeg er spændt på, om de danske resultater ligger tæt op ad de tyrkiske, men jeg tror, der vil være mange ligheder. Ofte er de mest udsatte type 2-diabetespatienter i Danmark af anden etnisk herkomst, så på den måde vil der ikke blive tale om markante kulturelle forskelle i mellem de to studier. Følgesygdomme i forbindelse med type 2-diabetes er en global problematik, som bliver fulgt tæt af International Diabetes Federation, siger Ayse Basak Cinar.

Kontakt:
Lone Schou
Mobil: 28 75 65 00