23. januar 2014

Forskere skal hjælpe kommuner med bedre sundhed

DEN GODE ALDERDOM

Center for Sund Aldring på Københavns Universitet skal i fremtiden arbejde tæt sammen med tre kommuner om at udvikle aktiviteter og tiltag, der øger ældre borgeres sundhed. Målet er, at de hurtigt får glæde af ny viden og forskningsresultater på området.

CESAs forskningsprogrammer skal give ny viden om, hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom.

Er gevinsterne størst ved madklubben, diabetesskolen eller noget helt tredje? Det er spørgsmål, beslutningstagere på ældreområdet kan have svært ved at finde svar på, fordi der mangler viden på området.

Men når ældre borgere i København, Ishøj og Vordingborg i fremtiden skal hjælpes i gang med fysisk aktivitet og andre sundhedsfremmende livsstilsændringer, kan de forvente at blive en del af et nyt projekt, hvor forskningscentret Center for Sund Aldring (CESA) skal samarbejde med de tre kommuner.

- Hos CESA har vi gennem snart fem år arbejdet med forskningsprogrammer, der giver ny viden om, hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom. Nu glæder vi os til at komme i gang med de nye samarbejder, hvor vores forskningsresultater skal integreres i kommunernes sociale og sundhedsfremmende tilbud. Det bliver en ny måde at omsætte forskningen på til gavn for borgere og samfund. Vi inviterer simpelthen omverdenen ind på universitetet, siger professor Lene Juel Rasmussen, der er centerdirektør.

Nytænkning af sundhed i fremtiden

Det nye samarbejde med kommunerne starter i 2014 og kommer til at indeholde flere faser.  Først skal forskerne fra CESA kortlægge og analysere, hvad kommunerne tidligere har gjort og gør for at fremme og bevare sundhed i lokalsamfundet. Eksempler på den slags projekter er livsstilskurser om fysisk aktivitet og kost, kommunale tilbud, der understøtter frivilligt arbejde blandt ældre, og udbud af sociale aktiviteter, som støtter sundhedsfremmende aktiviteter, og til sidst skal forskere og kommunalarbejdere sammen udvikle nye tiltag.

Forskerne har allerede nu forskellige ideer til, hvad man kan gøre for at skabe sunde livsstilsændringer for borgerne ude i kommunerne, fx forskellige former for fysisk aktivitet til sociale tiltag. De vil blandt andet se på, om fysisk aktivitet er den rette måde at få ældre til at blive mere velfungerende og aktive på, og følge med i, hvordan effekten af en intervention med livsstilsændringer fungerer for folk på længere sigt, også når de står på egen hånd. Fra kommunernes side ser man også frem til at få hjælp fra forskerne:

- Vi glæder os til at få forskerne med på råd, og ser det som vigtigt i forhold til at nytænke fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. For os vil det betyde, at vores praktiske erfaringer kan gå hånd i hånd med den seneste forskning, og at vores initiativer bliver fulgt af de mest kvalificerede eksperter. Vi skal hele tiden have fokus på, hvordan vi tilrettelægger indsatserne på sundheds- og ældreområdet mest hensigtsmæssigt. Her får vi stor gavn af den ekspertise, forskerne kommer med, og den viden, vi nu skaber sammen i projektet, siger sundhedschef fra Ishøj Kommune Per Tostenæs.

Befolkningen i en dansk kommune er i disse år genstand for mange forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tiltag fra kommunale instanser, sundhedspersonale, private organisationer og erhvervsvirksomheder. Forskerne fra CESA skal analysere, hvordan tiltagene spiller sammen og derefter bidrage til udvikling og evaluering af en mere koordineret og sammenhængende indsats.

CESA blev grundlagt i 2009 med en bevilling fra Nordea-fonden på kr. 150 mio. til de første fem år. Med den 5-årige forlængelse til 2018 og yderligere kr. 150 mio. kan centret fortsat bidrage med viden om sundhedsfremme og aldring til den danske befolkning. 

Kontakt

Professor Lene Juel Rasmussen

Center for Sund Aldring, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin 

Tlf. 35 32 67 17

Sundhedschef Per Tostenæs
Ishøj Kommune
Tlf.: 20 15 85 69