18. januar 2014

Krav om ansøgere af begge køn til forskerstillinger til debat

Rekruttering

På tirsdag drøfter Københavns Universitets bestyrelse et idékatalog, der skal sikre en bredere rekruttering til universitetets forskerstillinger. Et af forslagene er, at der skal være både mandlige og kvindelige ansøgere i ansøgningsbunken. Forslagene skal nu i høring på universitetet.

På Københavns Universitet er hver femte professor kvinde. Sidste år blev hver tredje professorstilling besat med kun én ansøger, 36 procent af stillingerne blev besat uden kvindelige ansøgere og 17 procent uden mandlige. Det er disse forhold universitetets nye handlingsplan for flere kvinder i forskning og ledelse skal imødegå.

- Vi har for få kvindelige professorer, og vi ønsker generelt at gøre ansøgerfeltet til vores stillinger bredere og dermed øge mængden af talent, vi kan vælge imellem. Som det er nu, har vi stadig for mange stillinger med for få ansøgere. Det vil vi gøre noget ved, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Forskere samarbejder i laboratoriet.Idékataloget indeholder også et forslag om, at der skal være en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bedømmelses- og ansættelsesudvalg. En tredje ide er, at der afsættes midler til, at lektorer og professorer uanset køn, kan tildeles bevillinger til aktiviteter, der kan sikre, at de kommer godt i gang med undervisning og forskning efter endt barsels/forældreorlov, fx kurser og videnskabelig medhjælpere.

Rektor understreger, at der er tale om et idékatalog, der nu skal i høring på universitetet, herunder i de akademiske råd. Læs idekataloget på Bestyrelsens hjemmeside.

Nye øjne på stillingsopslag

- Vi kan konstatere, at de talentfulde kvinder i højere grad end talentfulde mænd fravælger universiteterne som arbejdsplads. Det ønsker vi at lave om på, og foreslår som noget nyt, at vi revurderer den måde, vi slår stillinger op på. Det er vigtigt, at både mandlige og kvindelige ansøgere kan se sig selv i den beskrevne stilling og bliver gjort opmærksom på dem, siger Ralf Hemmingsen.

Det er derfor planen, at dekaner og andre, der ansætter professorer og lektorer, skal se sig om en ekstra gang efter kandidater, herunder kvindelige ansøgere, der kunne være oplagt til at besætte stillingerne. Det vil dog ikke være sådan, at stillingerne aldrig kan blive besat, hvis der ikke er oplagte kvindelige kandidater, - eller mandlige. Rektor kan dispensere i konkrete tilfælde, hvor man ikke finder kvalificerede ansøgere af begge køn.

- Det er jo ikke sådan, at vi nedlægger fagområder, fordi der mangler ansøgere af det ene køn. Vi vil bare sikre os, at man gør, hvad man kan for at finde ansøgere af begge køn, siger Ralf Hemmingsen.

Hvis forslagene fastholdes, vil universitetet undersøge om der kræves dispensationer fra ligesbehandlingsloven, inden en ny handleplan igangsættes. Københavns Universitet fik dispensation til den forrige handleplan.

Kontakt

Vicedirektør for HR & Organisation
Lisbeth Møller
Mobil: 28 75 26 52