6. februar 2014

EliteForsk-pris til juraprofessor der hjælper udviklingslande på vej

topklasse

Juraprofessor Morten Broberg fra Københavns Universitet modtager i dag EliteForsk-prisen for sit arbejde med at opbygge forskningsområdet 'international udviklingsret'. Hans forskning beskæftiger sig med retlige udfordringer og dilemmaer indenfor emner som nødhjælp, handel og reformering af udviklingslandenes lovgivning. Udover Morten Broberg hædres fire af universitetets ph.d.-studerende med EliteForsk-rejsestipendier.

Professor Morten Broberg. Foto: Christoffer Regild. Klik for billede i høj opløsning.Det var i forbindelse med et projekt om EU’s regulering af fødevarer under et ophold på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i 2007, at Morten Broberg næsten tilfældigt faldt over forskningsområdet ’international udviklingsret’. Som eksempel på en af de retlige udfordringer, han beskæftiger sig med i dag, nævner han netop fødevarer fx reglerne omkring økologi:

- Ser man på EU’s økologiregler, er de udformet, så de ofte i praksis hindrer bønder i udviklingslande i at sælge deres økologiske afgrøder til EU som økologiske. Konsekvensen er, at de bliver tvunget til at sælge afgrøderne som konventionelle til lavere priser, og derfor ikke opnår den højere pris – og dermed den bedre levestandard – som de ellers havde kunnet, hvis de økologiske afgrøder kunne sælges som netop økologiske. Dette var ikke intentionen med EU’s økologiregler, siger Morten Broberg.

- De vestlige landes relation til udviklingslande rummer i det hele taget en række retlige udfordringer og dilemmaer. Opholdet på DIIS viste mig, at den internationale udviklingsret var et vigtigt, og samtidig overraskende uopdyrket forskningsfelt, fortæller Morten Broberg.

Hurtig udvikling kalder på ny viden

Morten Brobergs aktuelle forskning har fokus på EU’s handel med udviklingslande, udviklingsbistand og retsreformer i udviklingslande. Nogle af verdens hurtigst voksende økonomier finder man syd for Sahara. Disse lande har tidligere i vidt omfang været afhængige af den vestlige verdens støtte gennem fx udviklingsbistand. Det billede er ved at ændre sig, og det giver nye udfordringer.

Trafik i Cambodia. Foto: Morten Broberg- I takt med, at landene syd for Sahara har gjort sig mindre og mindre afhængige af den vestlige verden, er det blevet sværere for bl.a. EU at fremme kvinders, etniske mindretals, børns eller homoseksuelles rettigheder til gengæld for økonomisk støtte. Vi ser allerede i dag nogle af konsekvenserne; eksempelvis hvor Kina gennemfører udviklingsprojekter, som ellers tidligere var blevet gennemført af vestlige lande, men i modsætning til vesten ikke stiller betingelse om, at menneskerettighederne bliver overholdt. I andre henseender kan vi imidlertid endnu kun ane konturerne af, hvad denne nye udvikling fører med sig, siger Morten Broberg.

Forsker med bredt udsyn

Kvinde bærer vand. Foto: Morten BrobergMorten Broberg understreger, at han i sin forskning ikke kun fokuserer på retsregler og de rent juridiske aspekter, men at han ser på konsekvenserne af retsreglerne i bred forstand. Derfor samarbejder han med forskere fra en vifte af fagområder, som beskæftiger sig med konsekvenserne fra andre perspektiver. Blandt andet er Morten Broberg leder af det tværvidenskabelige forskningsprojekt ”Changing Disasters”, hvor der deltager førende forskere fra alle seks fakulteter på Københavns Universitet. I projektet undersøger forskerne, hvordan katastrofer er formet af samfund og – ikke mindre vigtigt – hvordan katastrofer former samfund. Projektet er en del af Københavns Universitets Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning.

Når det gælder den netop tildelte EliteForsk-pris og de medfølgende 1,2 mio. kr. håber Morten Broberg selv, det vil give ham mulighed for at udvikle praktiske løsningsmodeller, som kan hjælpe udviklingslandene med at overkomme nogle af de udfordringer, de står overfor.

Kontakt

Professor Morten Broberg
Telefon: 35 32 31 96

Kommunikationsmedarbejder Lise Steen Nielsen
Telefon: 21 32 80 05