19. februar 2014

Innovativt samarbejde på ny uddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse

UDDANNELSE I SIKKERHED

På Københavns Universitets nye uddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse skal de studerende klædes på til at analysere og handle i en globaliseret virkelighed fyldt med risici for alt fra terror til naturkatastrofer. Det hele skal foregå i tæt parløb med erhvervslivet.

MSc in Security Risk Management - graphics

Forudse det uforudsigelige, tænk det utænkelige og styr det ustyrlige. Det er ikke småting, de kommende studerende på den nye uddannelse i Sikkerheds- og risikoledelse på Københavns Universitet skal trænes i. Men det er nødvendigt at være forudseende og kunne lægge strategier og lave risikovurderinger i en globaliseret verden, hvor hver dag potentielt kan byde på en ny krise. Det fortæller Karen Lund Petersen, der er lektor ved Centre for Avanced Security Theori (CAST) og leder for den nye uddannelse.

- Den nye uddannelse er direkte foranlediget af, at der i dag kommer flere og flere spørgsmål af risiko- og sikkerhedskarakter, som både private virksomheder og offentlige institutioner skal tage hensyn til. De skal sikre sig mod alt fra terrorisme og organiseret kriminalitet til potentielle regionale eller finansielle kriser i de lande, de gør forretninger, eller planlægger at gøre det, i. Derfor er et behov på arbejdsmarkedet for personer, der har det brede overblik til at lave risikoanalyser, og som kan håndtere og implementere dem, siger Karen Lund Petersen.

Praksisøvelser i alle fag

Hele undervisningsforløbet, der kommer til at omhandle alt fra terrorbekæmpelse til krisekommunikation, bliver tæt knyttet til både det private erhvervsliv og offentlige Institutioner. Her fra vil der komme cases og problemstillinger, som de studerende skal hjælpe med at behandle og løse, ligesom der vil være gæsteforelæsere fra relevante arbejdspladser. Eksempelvis kommer der besøg fra Forsvarets Efterretningstjeneste til faget om efterretningstjenester og der kommer til at være praksisøvelser indlagt i alle fag.

- Vi ønsker på den måde, at praktikken kommer til at spille en central rolle i undervisningen for dermed at forberede de studerende på det møde med potentielle kriser og katastrofer, de kan blive konfronteret med ude i verden, siger Karen Lund Petersen.

Tæt på erhvervslivet

Partner Carsten Jørgensen fra revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte sad i det vurderingspanel af potentielle danske aftagere, som universitetet nedsatte ifbm. udformningen af den nye uddannelse. Han er stor tilhænger af den praksisnære tilgang, og en blandt mange aftagere, der bakker op om behovet for den nye uddannelse.

- I dag opererer en betragtelig del af danske virksomheder og organisationer internationalt, og her er det centralt at have ansatte, der kan analysere politiske og sikkerhedsmæssige risici i en verden med stadig mere komplekse globale politiske beslutningsprocesser, en mere ustabil globaliseret økonomi, klimaforandringer, og terrorisme. Hvis jeg kan få en medarbejder, der allerede er dybt inde i feltet og ikke blot har akademisk indsigt, men også er klædt på til at handle via de mange praksiselementer i undervisningen, er jeg meget interesseret, siger Carsten Jørgensen.

Efter endt uddannelse kan kandidaterne komme til at arbejde både i det private og det offentlige, fx som analytikere og rådgivere. De vil komme i jobfunktioner, hvor fokus er på at udvikle, evaluere og lede projekter irelation til organisatorisk og politisk forandring. Det gælder især rådgivning om og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring, og udvikling af strategier, policy alternativer og de institutionelle rammer, der understøtter disse.

Kontakt
Lektor og centerleder på CAST
Karen Lund Petersen

Tlf: 35 32 33 67