11. februar 2014

Tandpleje i skoler udvisker sociale skel

nul huller

I Danmark har kommunal tandpleje i skolen siden 1970érne givet børn og voksne sundere mund. En ny verdensomspændende undersøgelse fra Københavns Universitet og WHO dokumenter, at tandpleje i skolemiljøet også i udviklingslande er en af vejene til et sundt liv med færre sociale skel. Men der er stadig store udfordringer kloden rundt.

I 2012 kunne 77 procent af de danske 6-årige børn sige nul huller – i 1985 var tallet kun 42 procent. I 1985 havde de danske 12-årige i gennemsnit 3,2 tænder under karies-angreb. I 2012 var tallet skrumpet til 0,6.

Den danske model for kommunal tandpleje blev for alvor opbygget i 1970erne og 1980erne. Hensigten er at sikre tandsundhed for alle børn og unge uanset social baggrund. Langtidseffekten viser sig nu hos voksne og ældre mennesker, som har bevaret gode tænder og sund livskvalitet. Men et sådant skolesystem gælder langt fra i alverdens lande.  En ny undersøgelse fra Københavns Universitet og verdenssundhedsorganisationen WHO kaster globalt lys over skolens rolle i det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde.

Ny global undersøgelse af børns tandsundhed

Cirka 60 procent af de adspurgte lande har formaliseret undervisning i tandbørstning, men ikke alle lande har adgang til vand og nødvendige sanitære forhold.

– Succeshistorien om sundere tænder i Danmark forklarer vi med tandpleje i skolen for alle børn, fluortandpastaens indtog på markedet, sundere livsstil og en højere levestandard. Men der er langt fra dansk standard til situationen i verdens fattigste lande. Det positive er imidlertid, at WHO’s sundhedsfremmende skoler vinder frem globalt set, og de udvisker langsomt de sociale skel i tandsundheden, siger Poul Erik Petersen, professor på Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

Fra Myanmar til Madagaskar

– Vi har indsamlet data fra 61 lande med sundhedsprogrammer i skolerne, og vi har spurgt til sundhed og tandpleje. Undersøgelsen viser, at de skoler der har indrettet sunde skolemiljøer – og som tilbyder alle børn undervisning i tandsundhed og sygdomsforebyggelse – generelt har gode muligheder for at give eleverne en sund livsstil hele livet – fx når det gælder kost, motion, tobak, alkohol og prævention.

Cirka 60 procent af de adspurgte lande har formaliseret undervisning i tandbørstning, men ikke alle lande har adgang til vand og nødvendige sanitære forhold. Der er især store udfordringer for sundheds- og skolemyndigheder i Asien, Latinamerika og Afrika.
– I lande fra disse regioner er der problemer med salg af sukkerholdige drikke og slik i skolegården. Salg af søde sager er ofte en ekstra indtjening for skolelærerne, der har en dårlig løn, påpeger Poul Erik Petersen:

– Det går ud over skolebørnenes tænder, og mange lider derfor af tandpine og ubehag.

I lavindkomstlande er de største forhindringer for øget tandsundhed mangel på økonomiske ressourcer og uddannet personale. Skolerne i de fattigste lande bruger derfor mindre tid på tandpleje, ligesom de kun i beskedent omfang bruger fluor i det forebyggende arbejde. Desuden har de sunde skoler i lavindkomstlande sværere ved at dele erfaringer og resultater.

en pige fra Thailand, der drikker maelk, der er fluorideret til forebyggelse af karies.

En thailandsk pige drikker mælk, der er fluorideret til forebyggelse af karies.

Social ulighed er et stort problem

Social ulighed inden for tandpleje er et alvorligt problem overalt i verden:

– Men uligheden vokser særligt i udviklingslande, hvor man slås med begrænsede ressourcer, stigende forekomst af børn med tandpine, børn der er hårdt ramt af HIV/AIDS og infektionssygdomme og i tillæg mangel på forebyggende indsats og sundhedspersonale, siger Poul Erik Petersen og fortsætter:

– I et rigt land som Danmark ser vi også en social slagside i tandplejen, selvom tandsundheden er markant forbedret både hos børn og voksne. De socialt og økonomisk dårligt stillede grupper i befolkningen har en høj forekomst af tand- og mundsygdomme sammenlignet med de velstillede grupper.

Undersøgelsen af Københavns Universitet og WHO er offentliggjort i Community Dental Health. Kontakt professor Poul Erik Petersen for at læse artiklen i fuld tekst.

Kontakt:

Professor Poul Erik Petersen
Mobil: 24 46 35 98