6. marts 2014

Flere timer og skrappere adgangskrav skal løfte kvaliteten af uddannelserne

Uddannelse

Københavns Universitet intensiverer nu indsatsen for at forbedre kvaliteten af uddannelserne. Universitetet indfører bl.a. et minimumstimetal på otte timers undervisning på kandidatuddannelserne og et minimumskarakterkrav for at læse på universitetet. Fremover skal undervisning, på linje med forskning, desuden indgå i de årlige medarbejderudviklingssamtaler med forskerne og underviserne.

Universitetet har arbejdet konsekvent med at styrke uddannelseskvaliteten i mange år, og det er også prioriteret højt i universitetets Strategi 2016. De nye initiativer understøtter dette arbejde og lanceres netop nu også som indspil til regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, der forventes at komme med sin første rapport i slutningen af marts.

- Københavns Universitet er i skarp international konkurrence om at rekruttere og uddanne den allerbedste talentmasse. Derfor skærper vi nu kravene til at læse på universitetet. Vi vil kræve mere af de studerende, men også forvente mere af os selv. På den måde ruster vi ikke blot de studerende til det globale arbejdsmarked her og nu. Vi styrker også deres langsigtede kompetencer og livsduelighed, siger prorektor Lykke Friis.
Se videointerview med Prorektor Lykke Friis. Pressen er velkommen til at bruge videoen, der kan embeddes fra afspilleren (klik på ikonet til venstre for HD-ikonet).

Stop for væksten i bacheloroptaget

Alle uddannelser vil nu blive gennemgået for at sikre, at der er den rigtige arbejdsbelastning på alle kurser. Sidste år blev der rejst debat om, at det nogle steder er for nemt at studere. Men nu skal alle studienævn se uddannelserne efter i sømmene.

Planen er samtidig at reducere optaget på de uddannelser, der har den største arbejdsløshed set over en længere årrække.

- Vi hilser den aktuelle debat om uddannelseskvalitet velkommen. Københavns Universitet har påtaget sig vores del af ansvaret for at opfylde det politiske ønske om en kraftig stigning i optaget gennem de seneste ti år, men det har aldrig været et mål i sig selv. Vi planlægger nu at stoppe for væksten i optaget af bachelorstuderende og at fokusere mere på kandidatuddannelserne og på at styrke KU’s placering internationalt, konstaterer prorektor Lykke Friis.

Universitetet vil desuden afsætte midler til globale talentpakker for at tiltrække studerende fra hele verden. De får særlig økonomisk støtte, egne mentorer og tilrettelagte forløb ved at læse på Københavns Universitet.

Minimumskarakterer skal løfte kvaliteten

Universitetet vil desuden øge kravene til de kommende studerende ved at indføre en minimumskarakter på 6.0 på udvalgte bacheloruddannelser. Først skal sammenhængen mellem karakter og gennemførelse/frafald dog analyseres, ligesom det er en forudsætning, at universiteterne får lov til at opstille forskellige minimumskrav til ansøgere i hhv. kvote 1 og kvote 2. Det er ikke muligt i dag, og universitetet anmoder derfor nu uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen om tilladelse til at indføre denne ordning, hvor der ikke er minimumskarakterkrav i kvote 2.

36 af Københavns Universitets 84 bacheloruddannelser har i dag frit optag eller en adgangskvotient på under 6.0. I alt 11 pct. af de optagne i 2013 ville være blevet påvirket af karakterkravet, hvis det var indført dengang.

Hvis minimumskarakteren indføres, vil de enkelte fakulteter eller uddannelser fremover selv kunne sætte kravet højere end 6.0. Adgangskravet skal sikre, at de studerende har de bedste forudsætninger for at tilegne sig akademiske kompetencer og gennemføre et krævende studie.

Analyser udarbejdet til Globaliseringsrådet dokumenterede, at der er sammenhæng mellem de karakterer, de studerende har fra gymnasiet og deres gennemførelse og frafald på universitetet. Københavns Universitet vil nu lave analyser på hver enkelt af universitetets uddannelser.

Kontakt:

Chefkonsulent Charlotte Autzen
KU Kommunikation

Mobil: 28 75 42 64
Mail: chau@adm.ku.dk