26. marts 2014

Forskningsleder bliver ny dekan for Det Juridiske Fakultet

Dekanudnævnelse

Rektor Ralf Hemmingsen følger anbefalingen fra et enstemmigt indstillingsudvalg og ansætter professor Jacob Graff Nielsen som dekan for Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Professor Jacob Graff Nielsen

Jacob Graff Nielsen bliver ny dekan for Det Juridiske Fakultet fra 1. april 2014 og får ansvaret for ledelse og udvikling af fakultetet.

Professor Jacob Graff Nielsen bliver ansat som dekan for Det Juridiske Fakultet for en femårsperiode fra den 1. april 2014.

- Jeg er særdeles glad for, at Københavns Universitet kan ansætte Jacob Graff Nielsen som ny dekan for Det Juridiske Fakultet. Han har stor indsigt i forhold til fakultetets funktionsområder og et godt overblik over de udfordringer, som fakultet står overfor, og mulige løsninger på disse udfordringer, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Med reference til rektor bliver Jacob Graff Nielsen ansvarlig for ledelse og udvikling af Det Juridiske Fakultet, der er i færd med en betydelig forandringsproces. Centralt står blandt andet den igangværende reform af den juridiske uddannelse, den videre udvikling af fakultetets forskningscentre, nyttiggørelsen af erfaringerne fra fakultetets første grundforskningscenter samt forberedelsen af flytningen af fakultetet til Søndre Campus.

Professor i skatteret og erfaren leder

Jacob Graff Nielsen er 42 år. Han har siden erhvervelsen af sin ph.d. grad i 2003 for afhandlingen "Legalitetskravet ved beskatning" været ansat ved Det Juridiske Fakultet, som amanuensis, adjunkt, lektor, docent og fra 2011 som professor i skatteret.

Den nyansatte dekan har beskæftiget sig med forskningsledelse siden 2006, først som afdelingsleder, dernæst som ph.d.-skoleleder og nu som forskningsleder ved Det Juridiske Fakultet. Som forskningsleder har Jacob Graff Nielsen haft personaleansvar for alle videnskabelige medarbejdere undtagen ph.d.-studerende, været ansvarlig for Forskningsområdets bevilling og har opbygget stor erfaring med bedømmelse af forskere og forskningsprojekter både i og uden for Danmark.

Sideløbende har Jacob Graff Nielsen beklædt en lang række hverv på Københavns Universitet, herunder som medlem af Københavns Universitets Forskningsuddannelsesudvalg (KUFUR), samt medlem af Akademisk Råd, samarbejdsudvalg og aftagerpanel ved Det Juridiske Fakultet. Internationalt er den kommende dekan blandt andet medlem af Academic Committee i European Association of Tax Law Professors.

Det er et enigt indstillingsudvalg bestående af studerende, medarbejdere og prorektor Lykke Friis, der står bag rektor Ralf Hemmingsens valg af Jacob Graff Nielsen. Jacob Graff Nielsen afløser professor Jørn Vestergaard, der har været konstitueret dekan siden februar, hvor tidligere dekan Henrik Dam overtog stillingen som rektor på Syddansk Universitet.

Kontakt

Professor Jacob Graff Nielsen
Det Juridiske Fakultet
Telefon: 35 32 31 58

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel

KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62