20. marts 2014

Midaldrendes fysik afhænger af deres socialgruppe

Sund aldring

Den midaldrende læge klarer sig markant bedre end kassedamen i alle tests af fysiske funktioner. Nedsat fysisk funktion er et tegn på, at kroppen ældes. Ny forskning ledet af Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet har for første gang vist, at de sociale forskelle i fysiske funktioner som muskelstyrke og balance allerede slår igennem hos midaldrende. En tidlig indsats skal give en sundere alderdom.

Kan du stå på et ben, nå ned til dine tæer og er du stærk fysisk? Vores fysiske funktioner bliver ringere med alderen, og hos ældre har forskerne længe vidst, at den fysiske formåen afhænger af socialgruppe. Den tidligere kassedame vil typisk klare fysiske tests dårligere end lægen. For første gang viser en undersøgelse, at de sociale forskelle i fysisk funktion allerede ses hos midaldrende.Test af fleksibilitet

Forskningen er støttet af Nordea-fonden, og VELUX FONDEN har støttet etableringen af biobanken CAMB, Copenhagen Aging and Midlife Biobank. Resultaterne er offentliggjort i et særnummer af Journal of Aging and Health om CAMB.

Fysisk funktion er et mål for din sundhed

- Undersøgelsens resultater er interessante. Vi havde ikke forventet, at socialgruppeforskellene var så markante, som undersøgelsen viser. Det gælder især, når vi måler hele kroppens muskelstyrke og balance. Det kan skyldes, at folk i socialgruppe 1 oftere er fysisk aktive i fritiden. Andre undersøgelser viser også, at lav fysisk aktivitet i barndommen kan trække spor ind i voksenlivet, forklarer professor Åse Marie Hansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. 

5.412 50-60 årige har deltaget i undersøgelsen, hvor forskerne blandt andet har målt balance, muskelstyrke og hvor fleksibel kroppen er. Undersøgelsen viser, at lægen og gymnasielæreren fra socialgruppe 1 klarer alle de fysiske tests markant bedre end personer i socialgruppe 5 som kassedamen og fabriksarbejderen. For eksempel ligger personer fra socialgruppe 1 omkring 30 procent bedre, når forskerne måler evnen til at stå på et ben. Ser man på muskelstyrke er forskellen mellem 7 og 9 procent.

- Flere og flere undersøgelser viser, at fysisk funktion er en form for markør for både nuværende, men også fremtidig sundhed. Hvis du allerede som midaldrende bliver begrænset fysisk, kan det få betydning for, hvordan dit helbred bliver, når du bliver ældre, og for hvor hurtigt du ældes, siger lektor Rikke Lund fra Center for Sund Aldring ved Købehavns Universitet.Test af balance

Unikke data

Undersøgelsen er en af de første fra CAMB, Copenhagen Aging and Midlife Biobank, som i en international sammenhæng indeholder unikke data over midaldrende menneskers muskelfunktion, kognitive evner, helbredsudsigter og medicinforbrug.

- Regeringen har allerede fokus på problemet med ulighed i sundhed. Vores undersøgelse peger i retning af, at samfundet og den enkelte kan vinde ved en øget indsats for, at midaldrende i alle sociale lag bevarer deres fysiske funktioner så længe som muligt, siger Rikke Lund.

Den nye undersøgelse bliver præsenteret i et særnummer af det videnskabelige tidsskrift Journal of Aging and Health om biobanken CAMB, Copenhagen Aging and Midlife Biobank. CAMB omfatter data fra cirka 7.000 mennesker midt i livet. VELUX FONDEN har støttet indsamlingen af data til CAMB, og Nordea-fonden har finansieret Center for Sund Aldring.

Bag undersøgelsen står Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Bispebjerg Hospital og Dansk Center for Aldringsforskning.

Kontakt:

Professor Åse Marie Hansen
Tlf: 35 32 79 56

Lektor Rikke Lund
Mobil: 24 66 05 35