31. marts 2014

IPCC: Tilpasning til klimaforandringer er ikke nok

Klimaforandringer

Vandbesparende teknologier, beskyttelse mod oversvømmelser og effektive advarselssystemer er vejen fremad for Europa, hvis det skal gardere sig imod effekten af menneskeskabte klimaforandringer. Det fremgår af IPCC's nyeste delrapport om klimaeffekter og tilpasning, som blandt andet kategoriserer de største risici af forventede klimaforandringer for hver verdensdel. Men lokale tilpasninger er ikke nok til at håndtere de globale udfordringer, forudsiger dansk professor bag IPCC-rapporten.

Det er ikke nok at sikre sig mod lokale konsekvenser som følge af klimaforandringer (fx oversvømmelse), mener John Porter. Vi skal også afbøde forandringerne globalt. Foto: sxc.hu

- IPCC-rapporten fremhæver nogle af de teknologiske løsninger, vi bør have fokus på i Europa, men tilpasning er kun én ud af tre faktorer, når vi taler om klimaforandringer, og vi kan ikke satse på, at vi kan tilpasse os ud af globale forandringer. Det er at spille hasard med de naturlige og menneskelige systemer som er under forandringer, inklusiv verdens fødevareforsyning og økonomi. Der ligger en kritisk balance mellem at forudsige effekterne, tilpasse sig regionalt men i høj grad også afbøde klimaforandringer globalt, forklarer Professor dr. agro. John R. Porter fra Københavns Universitet.

Han er den eneste danske forfatter bag rapporten og koordinerende hovedforfatter bag kapitlet om fødevareforsyning.

Læs også Verdens fødevareforsyning er mere end usikker

Ulig geografisk påvirkning af fiskeri og fødevarer

Vender man blikket fra regionalt til globalt, vurderer IPCC, at effekten af klimaforandringer fra 1960 til 2013 har været tydeligst og mest omfattende på naturlige systemer og i nogen grad også menneskelige systemer. For eksempel har menneskeskabte klimaforandringer med høj sandsynlighed allerede påvirket både landlevende og marine arter, idet det har ført til nye udbredelsesmønstre. Fortsætter den trend kan fiskeri blive stærk påvirket allerede i midten af dette århundrede, fordi de marine arter flytter sig nordpå væk fra de tropiske have og således ændrer fødevarebalancen.

Fiskeriet kan blive påvirket af klimaforandringerne allerede i midten af dette århundrede. Foto: sxc.hu

Desuden fremhæver IPCC, at klimaforandringer i kombination med en række andre menneskelige påvirkninger som forurening og rovdrift på ressourcer, kan føre til bratte og irreversible, regionale forandringer på landjorden og i ferskvandssystemer i dette århundrede.

- Også i landbruget har vi set en ulige fordeling af effekten af klimaforandringer i perioden 1960 til 2013, idet udbyttet af fx hvede, ris og majs samlet set er gået tilbage, mens der har været enkelte gevinster for fødevareproduktion på de nordlige breddegrader. Det understreger, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vores menneskelige aktiviteter påvirker både regionalt og globalt, forklarer Porter, som befinder sig i Japan, hvor offentliggørelsen af delrapporten i dag har fundet sted.

IPCC’s næste delrapport om afbødning af klimaforandringer offentliggøres 13. april 2014. IPCC’s synteserapport offentliggøres 1. november 2014.

Verdens forskere diskuterer bæredygtige løsninger i København

Op til offentliggørelsen af IPCC’s endelige synteserapport, som finder sted i København, mødes verdens forskere til en international kongres, arrangeret af Københavns Universitet, for at sætte globale udfordringer som klima, fødevarer, vandressourcer og politisk implementering på dagsorden.

John R. Porter, som står bag sessionen om befolkningsvækstens betydning for den globale fødevareforsyning, fortæller:

- Det bliver en vigtig begivenhed, hvor vi præsenterer den nyeste forskning inden for bæredygtig udvikling, og inviterer erhverv og beslutningstagere til en dialog om løsninger til gavn for samfundet.

Kongressen finder sted 22.-24. oktober 2014 og er åben for tilmelding. Mere information på sustainability.ku.dk.

Kontakt

Professor dr. agro. John Roy Porter
Mobil: 29 17 71 81

Kommunikationsmedarbejder Elisabeth Wulffeld
Mobil: 21 17 91 40