6. maj 2014

Modtagere af The Crown Princess Mary Scholarship 2014

Emma Bowers, University of New South Wales, Jura (f. 1992)

Emma Bowers er i gang med sit tredje studieår af en bachelorgrad i jura på University of New South Wales. Hun har et stort ønske om at bruge sin faglighed til at engagere sig i samfundet især i relation til menneskerettigheder og social ulighed.

Emma viser stor interesse i det specifikke fagudbud og undervisningsformen på jura på KU, som hun demonstrerer solidt kendskab til. Emma arbejder på at udvikle sine lederevner ved at være en mere end almindelig engageret studerende på sit hjemmeuniversitet. Hun er samtidig meget aktiv som frivillig i adskillige organisationer, der arbejder for at bekæmpe social ulighed.

Emmas anbefalinger fra fagpersoner på University of New South Wales er meget flotte. Hun roses for at være intelligent, moden, ambitiøs og engageret og for at have en fin forståelse for at få studierne og det megen arbejde ved siden af til at gå op i højere enhed.

Harry Barton, Monash University, Biologi og Geografi (f. 1990)

Harry Barton læser på sit tredje år af en Bachelor i Miljøvidenskab på Monash University. Ligesom Emma er Harry særdeles seriøs og ambitiøs omkring sine studier, og man fornemmer tydeligt hans store akademiske engagement inden for biogeokemi

– særligt på klima- og marineområdet. Harrys store faglige interesse har bl.a. bragt ham på et researchophold i New Zealand, hvor han som del af eliten på sin årgang blev udvalgt til at deltage i 12 dages feltarbejde.

Harry lægger i sin ansøgning meget vægt på sammenhængen mellem hans faglige interessefelt og valget af København som studieby. Harry udviser stor bevidsthed om Københavns status som grøn hovedstad, og han håber at kunne bruge opholdet på KU som inspiration til at lave positive forandringer i hjemlandet.

Harry har ligesom Emma utrolig fine anbefalinger med sig fra Monash. De beskriver Harry som ambitiøs, entusiastisk, arbejdsom og som havende en sund kritisk sans.

Tilbage til nyheden.