13. maj 2014

Nu kan skoleelever spille sig til viden om talesproget

talesprog

Talesproget er vores primære kommunikationsform; det er det første sprog, vi hører som børn, og vi bruger det hver eneste dag. Alligevel fylder talesproget meget lidt i undervisningen i skolen. Det forsøger sprogforskere ved Københavns Universitet nu at råde bod på med computerspillet SNAK, som er beregnet til undervisning i gymnasiet og folkeskolen. Spillet sætter fokus på emner som bandeord, sjusk, sammentrækninger, holdninger til andres sprog og sociale medier.

- Vi vil gerne være med til at rykke ved den opfattelse, at talesproget bare er en dårlig variant af skriftsproget. Talesproget er nemlig fuldstændig velfungerende på sine egne præmisser – vi kommunikerer uden problemer med hinanden hver dag, når vi taler. Vi skal bare vænne os til, at talesproget også skal beskrives på sine egne præmisser, ikke som et lidt ”forkert” skriftsprog, fortæller lektor og sprogforsker Marie Maegaard fra Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet.

Klik på billedet for at prøve spillet

Sammen med kolleger fra forskningscentret og spiludvikleren Serious Games har Marie Maegaard været med til at udvikle onlinespillet SNAK og det undervisningsmateriale, som følger med det. Spillet, som er netbaseret , er tænkt som udgangspunkt for undervisningsforløb med fokus på talesprog for folkeskolens ældste klasser og gymnasiet.

Talesprog er først og fremmest socialt

Ifølge lektor Tanya Karoli Christensen fra Sprogforandringscentret er en af de vigtigste forskelle på skrift- og talesprog den helt oplagte, at talesproget grundlæggende er socialt.

- Det, der kendetegner talesproget, er det sociale og dialogiske – at vi er afhængige af respons fra en samtalepartner for at få det til at fungere. Men det sociale er sjældent en del af de analyser af sprog, som skoleundervisningen traditionelt er bygget op omkring. Så med SNAK forsøger vi at sætte fokus på det sociale element i sproget, forklarer Tanya Karoli Christensen og fortsætter:

- Et af spillene går ud på, at eleverne skal indsætte reaktioner på, hvad en samtalepartner siger. Det skal de for blandt andet at blive bevidste om den funktion, som alle de små fyldord, de bruger i løbet af en samtale, har. Alle de små ord, som jo, øh og ja udfylder faktisk en vigtig funktion. Vi vil også gerne have dem til at diskutere den funktion, bandeord har, når de taler sammen, så der er også et spil, der handler om at vælge mellem forskellige bandeord.

Bestil en sprogforsker til en SNAK om talesprog

Ud over spillet SNAK og det undervisningsmateriale, som ligger på spillets hjemmeside, tilbyder forskerne fra Sprogforandringscentret at komme ud på skoler og holde foredrag som supplement til undervisningen.

- Det vil være rigtig interessant for os at bidrage til undervisningen og diskussionerne ude på skolerne, så lærere er meget velkomne til at kontakte os, hvis de har lyst til at lave undervisningsforløb om talesprog, slutter Marie Maegaard.

Læs mere om Sprogforandringscentret, og prøv selv kræfter med SNAK på http://snakspillet.dk/.

Kontakt

Lektor Marie Maegaard
Sprogforandringscentret, Københavns Universitet
Mobil: 51 92 68 04

Lektor Tanya Karoli Christensen
Sprogforandringscentret, Københavns Universitet
Telefon: 35 32 84 93

Emner