30. maj 2014

Rapporter afdækker, at skoen trykker ift. EU-borgeres rettigheder

EU-ret

Topjurister fra hele EU mødes i disse dage på en international kongres i København for at diskutere bl.a. unionsborgerskab med afsæt i en række rapporter udarbejdet i forbindelse med kongressen. En af rapporternes konklusioner lyder, at unionsborgerskabet har forskellig betydning alt efter, hvor man bor i EU, og at EU derfor bør træde til for at sikre lige rettigheder for alle EU's borgere.

Diskussion af EU’s ømme punkter

Medlemslandene i EU forpligtiger sig til at sikre unionsborgerne ens rettigheder, som fx fri bevægelighed inden for EU’s grænser og lige adgang til velfærdsydelser. Men selvom unionsborgernes ligestilling burde være sikret af EU-retten, så viser virkeligheden sig at være en anden. Det konkluderes i en af de rapporter, som i disse dage bliver diskuteret af over 400 europæiske topjurister i forbindelse med den XXVI FIDE-kongres.

FIDE-organisationen (Fédération Internationale pour le Droit Européen) afholder hvert andet år kongresser af denne type, hvor jurister fra hele Europa tager temperaturen på forskellige EU-relaterede problematikker. Ulla Neergaard, professor i EU-ret ved Københavns Universitet og præsident for FIDE 2013-2014, understreger vigtigheden af at mødes på tværs af landegrænser og arbejdsområder:

- Rapporterne er udarbejdet af nationale eksperter fra hele Europa, som har kortlagt og beskrevet, hvordan EU-borgernes rettigheder er implementeret i de respektive lande. Rapporterne giver derfor et samlet billede af, hvor skoen trykker. På selve kongressen deltager både jurister, der til dagligt arbejder som eksperter, rådgivere, dommere, advokater og forskere inden for det EU-retlige, og det er derfor en unik mulighed for teoretikere og praktikere til at mødes og udfordre hinanden på de retlige problemstillinger i EU.

De barske udvisninger

Ved at sammenholde analyserne fra de forskellige lande fremgår det, at der er stor forskel på landenes regulering og praksis ift. EU-ret. Rapporterne viser bl.a., at udvisninger håndteres meget forskelligt fra land til land, selv om EU-retten i princippet bør beskytte EU-borgerne ens.

- Danmark optræder i den bidske ende af lande, hvor der udvises rundhåndet, selv om der på det sidste er blevet trukket i bremsen, siger lektor i EU-ret ved Københavns Universitet og generalsekretær for FIDE 2013-2014, Catherine Jacqueson.

Unionsborgeren opfattes som fremmed

Bogen ”Union Citizenship: Development, Impact and Challenges” indeholder rapporter om unionsborgerskab fra 23 EU-lande. Bogen udgives ifm. den XXVI FIDE-kongres.

Rapporterne peger også på, at problemet med den manglende ligestilling blandt EU’s forskellige nationaliteter kan blive svært at løse, da det hænger sammen med vores billede af, hvad det vil sige at være unionsborger. Jo Shaw og Niamh Nic Shuibhne, begge internationalt anerkendte juraprofessorer fra University of Edinburgh, har sammen udarbejdet en 160-siders lang analyse af rapporterne, og resultaterne overrasker.

- Både myndigheder og medier i langt de fleste EU-lande ser på EU-borgeren med udlændingebrillerne på. Der derfor ofte ikke stor forskel på, hvordan man opfatter en EU-borger sammenlignet med en borger fra et ikke-EU-land. Det kan undre én, når man tager i betragtning, at vi sidste år markerede 20 år for indførelsen af unionsborgerskabet, konkluderer de to forskere.

Unionsborgerskabet mangler opbakning fra medlemslandene

Manglen på ensretning og ligebehandling tyder ifølge de to forskere på, at unionsborgerskabet er i krise, og de mener ikke, at EU kan sidde dette overhørigt.

- Historien om unionsborgerskabet vidner om usædvanlige fremskridt, men den vidner også om en foruroligende skrøbelighed, som politikkerne er med til at skabe mere, end de bekæmper den. Det er derfor relevant at spørge, om medlemsstaterne vil stå ved det, som de selv har skabt eller ej, understreger Jo Shaw og Niamh Nic Shuibhne.

Kontakt:

Presseansvarlig for den XXVI FIDE-kongres, advokat Peter Biering, mobil: 2543 0207
Professor i EU-ret og præsident for FIDE 2013-2014, Ulla Neergaard, tlf. 3532 3313