11. juli 2014

Lille fald i ansøgertal

UDDANNELSE

For første gang i fem år oplever Københavns Universitet et lille fald i antallet af ansøgere til universitetets bacheloruddannelser. Ansøgningerne viser, at de unge er både målrettede og realistiske i deres uddannelsesvalg.

Studerende på vej ind i Københavns Universitets hovedbygning på Frue Plads.

Studerende på vej ind i Københavns Universitets hovedbygning på Frue Plads.

Københavns Universitet har i år modtaget 26.558 ansøgninger fra i alt 17.434 ansøgere. Det svarer til et fald på 2,3 procent i forhold til ansøgertallet i 2013 (se faktaboks om ny opgørelsesmetode, red.). 11.898 af ansøgerne har Københavns Universitet som deres førsteprioritet. Selvom ansøgertallet falder for første gang i fem år, er det samlede antal ansøgninger stadig højere end det var i 2010.

- Det er stadig de store ungdomsårgange, der søger ind på universiteterne, og den samlede søgning til de videregående uddannelser er steget med fire procent i forhold til sidste år. Tendensen på landsplan er, at Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne går frem, mens universitetsuddannelserne samlet set står for et mindre fald, siger specialkonsulent Pernille Kindtler fra Uddannelsesservice.

Velovervejede studievalg

Tendenserne på landsplan bekræfter den opfattelse studievejlederne i Københavns Universitets Uddannelsesservice har af årsagerne til ansøgernes uddannelsesønsker. Den nuværende generation kaldes ofte "Generation målrettet", og det er Uddannelsesservices oplevelse, at de unges uddannelsesvalg i dag er langt mere overvejet end tidligere, og at mange er optagede af at komme i gang med en uddannelse efter sommerferien.

- Mange unge mangler et alternativ til at starte på en uddannelse, da det er svært at få job. Men det er også tydeligt, at mange har accepteret den samfundsmæssige dagsorden om, at det er vigtigt at komme hurtigt i gang med en videregående uddannelse, siger Pernille Kindtler og fortsætter:

- Ansøgerne forsøger derfor at være realistiske og søger ind på uddannelser, hvor de har mulighed for at blive optaget.

Pejler efter adgangskvotienter

Adgangskvotienterne til Københavns Universitets uddannelser slog alle rekorder i 2013, og meget tyder på, at ansøgerne har ladet det spille ind på deres uddannelsesønsker. Det er nemlig især nogle af de traditionelt stærkest adgangsbegrænsede uddannelser, der oplever fald i ansøgertallet i år. Det gælder for eksempel sociologi, veterinærmedicin, molekylær biomedicin og retorik.

Til gengæld oplever nogle af de uddannelser, der har behersket eller ingen adgangsbegrænsning, en stigning i ansøgertallet. Det gælder for eksempel informationsvidenskab og kulturformidling, it og sundhed, jordbrugsøkonomi og økonomi.

KU har siden 2013 modtaget alle ansøgninger digitalt. Ansøgerne har mulighed for at følge behandlingen af deres ansøgning på selvbetjeningssystemet Mit KU. Det er også her, ansøgerne modtager beskeder, hvis de for eksempel mangler at indsende dokumentation eller oplysninger til deres ansøgning. Fra i år modtager ansøgerne udelukkende besked om deres optagelse på Mit KU, hvor de med det samme har mulighed for at takke ja eller nej til studie-tilbuddet. Optagelsesmeddelelsen bliver tilgængelig allerede fra midnat 30. juli.

Samme dag bliver adgangskvotienterne offentliggjort. Fra 30. juli er det muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser. De ledige pladser bliver annonceret på både KOT.dk og studier.ku.dk.

Kontakt

Specialkonsulent Pernille Elisabeth Kindtler
Uddannelsesservice
Telefon: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93

Emner