30. juli 2014

Lidt færre studerende og højere kvotienter

UDDANNELSE

7.616 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på en af Københavns Universitets bacheloruddannelser. Universitetet har i år sat antallet af studiepladser lidt ned, og der er blevet optaget 111 færre studerende end i rekord-optagelsesåret 2013. Højeste kvotient er igen i år på uddannelsen i Molekylær biomedicin, hvor man skal have et snit på 12.

Universitetets ledelse serverer for de nye studerende til den årlige immatrikulation af nye studerende. Foto fra immatrikulationsfesten 2012.

Universitetets ledelse serverer kage for de nye studerende til den årlige immatrikulation af nye studerende. Foto fra immatrikulationsfesten 2012.

Det kræver sit snit at komme ind på KU… I hvert fald hvis man vil læse Molekylær Biomedicin, Psykologi, Medicin eller Veterinærmedicin, der alle har adgangskvotienter mellem 11 og 12. Molekylær Biomedicin har som den første uddannelse nogensinde på universitetet en kvotient på 12. Kvotienterne er generelt igen i år steget på de fleste uddannelser i kvote 1. 

Fald i antallet af humanister

I alt 7.616 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på en af universitetets bacheloruddannelser. Det er 1,4 procent færre end sidste år:

- Det er første gang i seks år, at vi registrerer et lille fald i antallet af optagne studerende på bacheloruddannelserne. Det er 111 studerende færre end rekord-optagelsesåret sidste år. Det største fald er på humaniora, der optager 86 færre studerende i år, siger specialkonsulent Pernille Kindtler fra Københavns Universitets Uddannelsesservice.

Faldet i antallet af optagne afspejler, at universitetet har valgt at neddimensionere kapaciteten af studiepladser, og at søgningen til en række af de mindre humanistiske sprogfag er faldet.

- Fra 2010 - 2013 øgede Københavns Universitet efter politisk ønske kapaciteten med i alt 741 studiepladser. I år bremser vi væksten i antallet af optagne på bacheloruddannelserne og har derfor i foråret gennemført en mindre neddimensionering af kapaciteten på ca. 100 studiepladser, understreger Pernille Kindtler.

Forventning om færre studiepladser næste år

Faldet i optaget markerer, at vindene er vendt efter mange års stigende optag og en politisk dagsorden med fokus på, at uddannelsesinstitutionerne skulle optage flest mulige studerende. På baggrund af blandt andet rapporterne fra Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget er der nu kommet større fokus på, hvilke uddannelser der bør optages flere på, og at der ikke nødvendigvis skal optages flere på alle universitetsuddannelserne. 

Københavns Universitet har derfor valgt allerede i år at tage fat på arbejdet med at dimensionere kapaciteten på bacheloruddannelserne. Planen er, at Københavns Universitet i tæt dialog med de andre universiteter skal sænke kapaciteten yderligere ved optagelsen i 2015.

Ledige pladser

Trods faldet i antallet af studiepladser, er der dog stadig ledige pladser på 25 forskellige uddannelser på Københavns Universitet i år.

- Hvis man har den rette fagkombination på sit adgangsgivende eksamensbevis er det stadig muligt at få en af de 312 ledige studiepladser. De ledige pladser fordeler sig på 6 uddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og 19 uddannelser på Det Humanistiske Fakultet, siger Pernille Kindtler.

De ledige pladser annonceres allerede nu på studier.ku.dk.

Kontakt

Specialkonsulent Pernille Elisabeth Kindtler
Uddannelsesservice
Telefon: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93