29. august 2014

Mere albuerum til nye studerende

NÅLEØJE

Fredag den 29. august byder rektor Ralf Hemmingsen traditionen tro velkommen til den nye årgang af studerende på Københavns Universitet. Immatrikulationsfesten foregår under åben himmel på Frue Plads. I år skal rektor give det traditionelle håndtryk til 350 færre bachelorstuderende end sidste år.

Rektor Ralf Hemmingsen uddeler det traditionsrige håndtryk til alle nyindskrevne studerende ved Københavns Universitets Immatrikulationsfest. I år får han knap så travlt, da universitetet i år har valgt at optage 350 færre bachelorstuderende end sidste år.

Efter mange års vækst er Københavns Universitet begyndt at skrue ned for sit optag af bachelorstuderende. Det sker blandt andet for at efterleve ønsket fra regeringen om, at færre fremover skal have en lang videregående uddannelse.

- I har knoklet for at komme ind på universitetet, og i år er nåleøjet blevet endnu mindre. Det er det, fordi vi har erkendt, at der er en forbindelse mellem optagets størrelse, uddannelsernes kvalitet og jeres jobmuligheder, lyder det i talen fra rektor Ralf Hemmingsen til de nye studerende.

Rektor opfordrer samtidig de nye studerende til at være målrettede og hele vejen igennem huske på, hvor deres uddannelse skal føre dem hen jobmæssigt.

- Fordybelse er vejen til universitetets kerne. Men jeg vil også gerne opfordre jer til at stille æggeuret og tage jeres uddannelse på normeret tid. Det handler ikke om at være smart i en fart. Den attitude ligger langt fra universitetet. Det ville også være ærgerligt, hvis I – i hastighedens navn – dropper at studere i udlandet eller at lave et projekt sammen med en virksomhed, lyder det fra fra Ralf Hemmingsen.

Om Immatrikulationsfesten

Immatrikulationen er en velkomstfest. I år er der sendt invitationer til 7.616 nye bachelorstuderende, 1.800 internationale studerende samt 1.500 studerende, der starter på en kandidatuddannelse og kommer fra andre universiteter. Rektors håndtryk til alle nye studerende symboliserer fra gammel tid, at den studerende lover at overholde universitetets love. Rektor giver i år håndtryk sammen med prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Fra Frue Plads vandrer de studerende ind i universitetets Festsal, ud i Lindegården og samles igen på Frue Plads. Der vil være et socialt arrangement for de studerende frem til kl. 17. 

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel
Mobil: +45 28 75 42 62