14. august 2014

Ny teknologi giver indsigt i kolesterol-regulering

Kolesterol

Nye avancererede teknikker udviklet af Copenhagen Center for Glycomics på Københavns Universitet giver mulighed for at undersøge celler mere detaljeret end hidtil muligt. Resultaterne er publiceret i Journal of Biological Chemistry og kan på sigt få betydning for bedre behandling af forhøjet kolesterol.

Forskere fra Copenhagen Center for Glycomics på Københavns Universitet har via nye, banebrydende teknikker undersøgt et vigtigt receptorprotein kaldet LDLR. Proteinet spiller en vigtig rolle i optagelsen af det dårlige kolesterol, LDL. Resultaterne er netop publiceret i Journal of Biological Chemistry.

Ny teknologi giver indsigt i kolesterol-regulering

Ny teknologi giver indsigt i kolesterol-regulering.

Nøglen til de helt store erkendelser inden for sundhed og sygdom ligger ikke kun gemt i den menneskelige dna-kode. De proteiner, som generne koder for, spiller også en vigtig rolle. Ikke mindst de påklistrede kæder af sukkerstof, som giver proteinerne identitet og sørger for vigtige funktioner i den menneskelige organisme. Forskere har nu undersøgt, hvordan LDLR er dekoreret med sukkermolekyler, såkaldte glykosyleringsmodifikationer.

- Man har ikke tidligere været i stand til på simpel vis at undersøge, hvor glykosyleringsmodifikationer befinder sig på proteiner i kroppen, fordi sukrene er meget komplicerede og sidder i forskellige kombinationer. Ved at fjerne proteinet Cosmc, der er nødvendig for udbygning af sukkermodifikationerne, har vi skabt celler med forsimplede glykosyleringer, som vi kalder SimpleCells. Teknikken har gjort os i stand til at se 20 gange så mange sukkermodifikationer på vores proteiner, end man hidtil har kendt til, fortæller ph.d. Nis Borbye Pedersen, tidligere postdoc ved Copenhagen Center for Glycomics, i dag postdoc ved Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Overraskende fund

Et interessant fund i studiet, som Nis Borbye Pedersen betegner som et regulært gennembrud, er, at forskerne har opdaget, hvilket enzym ud af 20 nærmest ens enzymer, der er ansvarlig for, at den såkaldte O-glykosylering sker, hvor sukkermolekylet GalNAc bindes til aminosyrerne serin og threonin.

- Man har ikke rigtig haft forståelse for, hvorfor kroppen har lavet 20 stort set ens enzymer. Nu har vi fundet ud af, at kun et af dem ser ud til at være involveret i lige akkurat de her sukkermodifikationer, nemlig GalNAc-T11. Så studiet giver en forståelse for de opgaver, de 20 enzymer bestrider, siger han. 

Sukker er nøglen til kolesterol

Forskerne fra Grundforskningscenteret for Glycomics er nu i gang med nye studier, som tyder på, at det har en funktionel betydning, om der sidder sukkermodifikationer på receptorproteinet LDLR eller ej. De nye resultater kan få betydning for fremtidens kolesterolbehandling.

- Vi er nu ved at undersøge, om glykosyleringen påvirker receptorproteinets evne til at binde og fjerne kolesterol fra blodet. Da det længe har været kendt, at receptorproteinet LDLR er den molekylære indgang til, at vi kan komme af med det dårlige kolesterol og dermed få en bedre sundhed, er det af stor værdi, at vi forstår reguleringen af dette vigtige receptorprotein. Det kan i bedste fald forbedre behandlingsstrategien mod forhøjet kolesterol i blodet, siger Nis Borbye Pedersen.

Læs artiklen i Journal of Biological Chemistry

Kontakt:

Nis Borbye Pedersen
Telefon: 35 33 04 51