30. september 2014

Det arktiske samarbejde bliver styrket

Det Arktiske Initiativ

Der er lagt op til en betydelig styrkelse af dansk forskning og uddannelse i Arktis, efter at 80 forskere og repræsentanter fra myndigheder fra Danmark, Grønland og Færøerne var samlet to dage på Hindsgavl Slot i Middelfart. Formålet var at kickstarte "Det Arktiske Initiativ", som er den hidtil største satsning herhjemme, hvad angår håndtering af de store udfordringer i det arktiske område.

Dansk forskning og uddannelse i Arktis skal styrkes betydeligt. Foto: Mette Damsgaard Sørensen

Konferencen bekræftede, at der er brug for at tænke utraditionelt og arbejde på tværs af gængse opdelinger af faggrænser. Forskere og myndigheder vil i højere grad end nu samarbejde bredt og utraditionelt for at løse nogle af de store udfordringer, som fx klimaforandringerne mod nord medfører.

"Vi skal simpelthen sikre en bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på dette område, fx når forskere rejser rundt i det store område til de forskellige forsknings- og feltstationer, byer og bygder. Det betyder et øget samarbejde med bl.a. Det danske Forsvar, når det gælder transport," siger John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet, som i samarbejde med fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet står bag konferencen.

Rådgivning baseret på den nyeste forskning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet og Science and Technology fra Aarhus Universitet stod bag konferencen. Ovenfor ses dekan John Renner Hansen (tv.) fra Københavns Universitet og prodekan Kurt Nielsen (th.) fra Aarhus Universitet

Prodekan Kurt Nielsen, Science and Technology, Aarhus Universitet siger i forbindelse med det nye initiativ:

"Med de udfordringer som Grønland og de arktiske egne generelt står overfor, er det vigtigt, at der sikres forskningsbaseret viden inden for alle de centrale områder, der udfordrer mennesker og natur. Politikere og beslutningstagere skal have adgang til rådgivning, som er baseret på den nyeste forskning, til gavn for samfundet og befolkningen i såvel Danmark, Grønland og på Færøerne."

Samtidig skal mulighederne for at skabe uddannelser på tværs af de gængse faggrænser, der skal uddanne unge mennesker til at håndtere de store udfordringer i det arktiske område, undersøges. Udfordringer, som allerede nu er ved at vende op og ned på mangt og meget for både mennesker og natur, i takt med at fx isfrie skibsruter gør verden mindre, råstofferne i undergrunden udnyttes og miljøet generelt er sat på en alvorlig prøve.

Kontakt

John Renner Hansen, Københavns Universitet 
Mobil: +45 28 75 53 27

Kurt Nielsen, Aarhus Universitet 
Mobil: +45 40 84 17 80

Lars Melin, Aarhus Universitet
Mobil: +45 40 22 11 12

Svend Thaning, Københavns Universitet
Mobil: +45 28 75 42 81