28. september 2014

Den arktiske verden kommer til Fyn

Det Arktiske Initiativ

Det er en bred buket af forskere, undervisere, embedsmænd, folk fra forsvaret og repræsentanter fra Færøerne og Grønland som mandag og tirsdag samles på Hindsgavl Slot i Middelfart for at slå kræfterne sammen. Formålet er, at kickstarte "Det Arktiske Initiativ", som er det hidtil største projekt herhjemme, hvad angår de udfordringer, som det arktiske område står overfor i forbindelse med klimaforandringerne.

Det arktiske er i fokus til konference med flere af Danmarks førende forskere indenfor området. Foto: Mette Damsgaard Sørensen

Der skal arbejdes på tværs og tænkes nye tanker, hvis vi skal håndtere de store udfordringer, som bl.a. Grønland og Færøerne står overfor i takt med, at isen smelter, råstofferne tikker i undergrunden, de gængse fødevareressourcer skifter udseende og nye isfrie sejlruter gør verden betydelig mindre end før. Og ikke at forglemme: De berørte områder ligger i grænselandet mellem NATO og Rusland.

Den arktiske fremtid

Det er baggrunden for det hidtil største arktiske initiativ herhjemme, som mandag og tirsdag kickstartes på Hindsgavl Slot i Middelfart.

En hjemmeside blev lanceret i forbindelse med konferencen, hvor udkommet af konferencen og de efterfølgende workshops blev præsenteret på hjemmesiden hen over efteråret. Foto: Mette Damsgaard Sørensen

Ca. 80 forskere og undervisere fra bl.a. naturvidenskab, samfundsfag, humaniora, religion og jura mødes med repræsentanter fra Grønland og Færøerne, det danske Forsvar og embedsmænd fra forskellige ministerier for at diskutere den arktiske fremtid på såvel det store plan som på en lang række mindre områder.

Blandt de emner, som forsamlingen bl.a. skal arbejde på tværs af, er:

  • Den arktiske infrastruktur i Grønland nu og i de kommende år.
  • Forskningsmiljøer og aktuelle forskningsprogrammer i området.
  • De arktiske uddannelsestilbud herhjemme og i Grønland og på Færøerne. 
  • Rådgivning og formidling af den arktiske forskning herhjemme og i Grønland og på Færøerne.

Det er Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der står bag arrangementet med deltagelse af en lang række højere læreanstalter og institutioner herhjemme og i Grønland og på Færøerne.

Efter konferencen på Hindsgavl mandag og tirsdag vil "Det Arktiske Initiativ" følge op med en lang række emne-fokuserede workshops, som vil blive koordineret og arrangeret bredt blandt alle interesserede institutioner i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Kontakt

For yderligere information om den arktiske satsning, kontakt venligst:

John Renner Hansen, Københavns Universitet 
Mobil: +45 28 75 53 27

Niels Christian Nielsen, Aarhus Universitet
Mobil: +45 28 99 25 41

Lars Melin, Aarhus Universitet
Mobil: +45 40 22 11 12

Svend Thaning, Københavns Universitet
Mobil: +45 28 75 42 81