11. september 2014

Studerende veksler viden til innovation

Business

Københavns Universitet satser nu endnu mere på innovation og entreprenørskab for studerende. I dag åbner en af flere ’innovation hubs’, som skal støtte og rådgive iderige studerende, så de kan få succes med deres iværksætterplaner.

Studerende med anderledes ideer, og lyst til at udnytte deres viden, er der heldigvis nok af. Men kunsten er at omsætte ideerne til konkrete produkter og få dem bragt på markedet. I dag åbner Københavns Universitet SCIENCE Innovation Hub, som skal hjælpe de studerende med at komme godt i gang som iværksættere.

I hub’en kan de iderige studerende møde andre studerende, der drømmer om at starte eget firma, og få faglig og kommerciel rådgivning af innovationskonsulenter, erfarne forretningsudviklere, advokater, revisorer og selvfølgelig af universitetets forskere, som kan give faglig sparring på deres ideer. De kan også benytte sig af en mentorordning, som tæller mentorer fra både små og store danske virksomheder.

Fagligheden er det vigtigste

Hub’en, som er en del af en større plan for at styrke innovation og entreprenørskab blandt de studerende, skal inspirere og hjælpe de studerende til i stigende grad at kaste sig ud i innovation.

- Universitetets kernekompetence er den dybe faglighed, og med baggrund i den kan vores studerende opfinde nyt og løse problemer, som lægmænd ikke kan. Det skal vi støtte de studerende i, siger prorektor for uddannelse Lykke Friis.

Meget tyder på, at de studerende hurtigere får kvalificeret og udviklet deres ideer, hvis de får rådgivning af forskere undervejs i ideudviklingsfasen. Universitetets forskere kommer derfor til at spille en vigtig rolle i hub’ens arbejde.

Af samme grund sætter universitetet nu også ekstra fokus på at integrere innovation og entreprenørskab i den daglige undervisning.

En åben klub

SCIENCE Innovation Hub er ikke kun forbeholdt studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Studerende fra KU’s øvrige fem fakulteter – og fra andre universiteter – er også velkomne:

- Tværfaglighed er en stor styrke i en innovationsproces, og derfor inviterer vi også studerende fra andre universiteter til at søge om optagelse i hub’en. Mange projekter bliver først for alvor flyvefærdige, når humanister, ingeniører etc. går sammen, siger Lykke Friis.

Studerende på Københavns Universitet har allerede længe kunnet få rådgivning i innovation og entreprenørskab. Og det er der kommet flere ’startups’ ud af. Et godt eksempel på en ’studenter-startup’ fra Københavns Universitet er spinoff-firmaet Daybuilder fra Datalogisk Institut.

Lasse Nørregaard og Philip Løventoft var dengang datalogistuderende, og fik sammen med deres vejleder en ide til en app i forbindelse med deres bachelorprojekt. I dag, tre år senere, kører Daybuilder som projekt hos Psykiatrisk Center København. Trygfonden har i september bevilliget 2.5 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt med over hundrede patienter, der skal vise effekten af Daybuilder til at stabilisere døgnrytmen.

Ideen bag Daybuilder er en web-app til folk med depression – og ikke mindst til behandlere i psykiatrien. Folk med depression bruger web-appen til at registrere humør, søvn, medicin, motion osv. – og igennem Daybuilder kan de sikkert dele disse data med deres behandlere.

- Vi vidste, at vi ville lave noget med apps, og så snakkede vi med vores vejleder, som foreslog, at vi skulle udvikle noget til personer, som ikke er så ressourcestærke. Dem er der ikke mange, der tænker på som målgruppe. Og så havnede vi på folk med depression, forklarer Lasse Nørregaard, som er en af grundlæggerne af Daybuilder.
De to datalogistuderende ideudviklede både med depressive patienter og sygeplejersker i psykiatrien.

- Københavns Universitets væksthus Katapult, som det hed dengang, gav os et sted at arbejde og lidt startkapital, så vi kunne komme i gang. Men det primære var nok den rådgivning og støtte vi fik undervejs i processen og de kontakter til erhvervslivet, som innovationskonsulenten gav os, siger Lasse Nørregaard.

Kontakt

Peter Ottesen, daglig leder af SCIENCE Innovation Hub
Mobil: 28 75 42 13
Mail: pco@science.ku.dk