28. september 2014

580 nuværende studerende skal uddannes uden penge

I KLEMME

Med det seneste indgreb på de videregående uddannelser ser regeringen stort på de mange studerende, der allerede er optaget på universitetet og har retskrav på en kandidatuddannelse. Alene på Københavns Universitet betyder det nye loft over uddannelsespladser, at 580 nuværende studerende fra årgang 2013 skal gennemføre deres kandidatuddannelse uden universitetet får én eneste krone til at undervise dem for.

Mange af de studerende der allerede er blevet optaget på universiteterne, risikerer at blive fanget af regeringens beskæring af studiepladser. Foto fra KU's immatrikulation af nye studerende 2014.

Mange af de studerende der allerede er blevet optaget på universiteterne, risikerer at blive fanget af regeringens beskæring af studiepladser. Foto fra KU's immatrikulation af nye studerende 2014.

I sin spareiver har regeringen 'glemt' de mange bachelorstuderende, der allerede er optaget på universitetet og har et retskrav på en kandidatuddannelse.

Med det nye uddannelsesloft skal Københavns Universitet alene i 2017 uddanne 580 studerende fra årgang 2013 uden penge til deres kandidatuddannelse. Dimensionerings-indgrebet vil dermed forringe universitetets uddannelser med 65 millioner kroner, som det koster at give disse studerende en kandidatuddannelse. Den samlede regning vil blive endnu større, når der også tages højde for de mange forsinkede bachelorstuderende, der er startet før 2013, men som stadig har et retskrav på at starte på en kandidatuddannelse.

- Regnestykket går ikke op. Med mindre vi ser bort fra retskravet og nægter de studerende en kandidatuddannelse, er vores eneste mulighed at tage pengene fra de øvrige studerende. Det forringer uddannelserne for alle. Kan Folketinget virkelig gå med til det, spørger prorektor for uddannelse på Københavns Universitet Lykke Friis.

Indgreb med tilbagevirkende kraft

Det problematiske regnestykke er resultatet af regeringens nye indgreb, der sætter et loft over, hvor mange studerende universiteterne fremover må uddanne. Ordningen er lavet på den måde, at universiteterne kun får bevillinger for det antal kandidatstuderende, der ligger under et loft fastsat af regeringen. Men regeringen har ikke taget hensyn til alle de studerende, der allerede er optaget på en bacheloruddannelse, og som lige nu er på vej mod deres kandidatuddannelse. En stor gruppe af dem kommer i klemme, fordi regeringen ikke har tænkt sig at afsætte penge til  deres uddannelse. 

- Regeringens forslag bringer både universitetet og de studerende i en uholdbar situation. Hvordan forestiller regeringen sig, at universiteterne skal sikre uddannelser af høj kvalitet samtidig med, at der fjernes millioner fra sektoren, fordi regeringen gennemfører et indgreb med tilbagevirkende kraft? spørger Lykke Friis.

Internationalisering og studieskift i fare

Problemet med de 'glemte' kandidatstuderende, der ikke bliver afsat penge til, er kun ét af flere problemer, der opstår i kølvandet på regeringens nye indgreb. Fx bliver det mere end vanskeligt at opfylde regeringens handleplan for at internationalisere uddannelserne.

- Mange uddannelser vil nu stå i den situation, at der ikke længere er plads til at optage internationale studerende, fordi der er skåret så kraftigt. Det skader ikke bare det internationale studiemiljø, vi stræber efter. Det rammer også det danske videnssamfund, som har en stor  interesse i at tiltrække de klogeste hoveder udefra, siger Lykke Friis.

Hun peger også på at, Folketinget bør frede småfagene, der ellers risikerer at lukke helt. Det gælder fx en række vigtige sprogfag. Som en konsekvens af indgrebet bliver de nu så små, at de ikke længere kan løbe rundt, hverken økonomisk eller som inspirerende studiemiljøer.

Et andet problem knytter sig til de studerende, der ønsker at skifte studieretning:

- I forbindelse med studiefremdriftsreformen har regeringen med et pennestrøg afskaffet supplering, så man ikke længere kan skifte uddannelsesspor, men kun vælge en kandidat, der ligger i umiddelbar forlængelse af sin bachelor. Med dimensioniserings-udspillet risikerer endnu flere at blive fanget uden mulighed for at skifte spor, fordi regeringen har afskaffet muligheden for at supplere sin bacheloruddannelse med andre fag. Det gælder også for skift over til uddannelser, der er mere erhvervsorienterede og som har lavere arbejdsløshed. Rigtig meget hænger bare ikke sammen i det udspil, konstaterer Lykke Friis.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62

Vicedirektør for uddannelse Anni Søborg
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 28