8. oktober 2014

Bæredygtige trends giver virksomheder nye muligheder

Kongres

Danske virksomheder bør holde øje, hvis de vil være frontløbere i den teknologiske udvikling: Københavns Universitet samler eksperter fra mere end 50 forskellige nationer til at diskutere løsninger på verdens udfordringer og mulige scenarier og trends indenfor bæredygtig omstilling. Det sker på den internationale kongres Global Challenges: Achieving Sustainability den 22.-24. oktober 2014, hvor også statsministeren og klimaministeren holder oplæg.

Forskerne vil blandt andet diskutere økonomiske og energimæssige omlægninger, der kan få lande som USA ned på en 80 % reduktion i CO2-udledning inden 2050.

Forskerne vil blandt andet diskutere økonomiske og energimæssige omlægninger, der kan få lande som USA ned på en 80 % reduktion i CO2-udledning inden 2050.

Økonomi og energi er blandt de tunge emner på kongressen, som også tager fat om vand- og fødevareforsyning, urbanisering, sundhed og andre områder, der er vævet ind i omstillingen til et bæredygtigt verdenssamfund.  

- Det er væsentligt for Danmark at holde sig opdateret med de trends, der finder sted i verdenssamfundet især i form af politiske, økonomiske styringsinstrumenter. Det kan fx være afgifter eller teknologiske krav til omlægning, som vil sætte skub i den ene eller anden teknologi eller ændre forbrugeradfærd. De tendenser vil afsløre, hvor man som virksomhed skal sætte ind, hvis man vil være med forrest i udviklingen, siger professor i ressourceøkonomi på Københavns Universitet Peder Andersen.

Han vil sammen med professor Frank Jotzo fra Center for Klimaøkonomi og Politik på Australian National University lede økonomisessionen på kongressen. På sessionen vil forskere bl.a. præsentere ambitiøse scenarier for energimæssig omlægning af indflydelsesrige økonomier som USA, Kina og Brasilien.

- Overgangen til et lav-carbon samfund handler ikke kun om klimaforandringer, men også om at adressere fx en akut efterspørgsel på udviklingen i Kinas nationaløkonomi og tage hånd om et alvorligt sundhedsproblem med partikelforurening i byerne. En indsats, der på flere måder kan være win-win, hvis man gør alvor af at prissætte carbon, forklarer Peder Andersen.

Spot på løsninger

Professor Katherine Richardson, som er ansvarlig for kongressens faglige indhold og til daglig leder Sustainability Science Center på Københavns Universitet, fortæller om kongressen:  

- For at løse de udfordringer samfundet står overfor, skal der ny viden til, og den viden får vi via forskning. Allerede nu har forskere en del løsningsorienterede forslag til, hvordan verdenssamfundet kommer videre i en bæredygtig omstilling. Dem vil vi gerne have frem i lyset, ikke mindst for beslutningstagere og erhvervsfolk. Derfor inviterer vi nu til denne internationale kongres, som har som grundlæggende præmis at tale om løsninger – ikke kun udfordringer.

Udover danske ministre, FN- og EU-repræsentanter vil også tunge erhvervsprofiler stå på scenen, heriblandt Peter Bakker, som er formand for World Business Council for Sustainable Development. Han vil bl.a. tale om de fremsynede virksomheder, der lige nu leder udviklingen mod en mere helhedsorienteret vækst til gavn for samfundet.

Store beslutninger skal træffes nu

Københavns Universitet er vært for den internationale kongres i en alliance med ti stærke universiteter, herunder Oxford, Cambridge, Yale, Peking og Australian National University. Kongressen følger direkte efter Global Green Growth Forum (3GF), og i kølvandet på kongressen lancerer tænketanken Sustainia sin årlige pris til virksomheder eller projekter med fremmende bæredygtige løsninger.

I 2015 forventer man at vedtage nye målsætninger for bæredygtig udvikling i FN regi. Ligeledes er der lagt op til en ny global klimaaftale næste år ved COP21 i Paris under FN’s klimakonvention. En konvention, der er ratificeret af 192 lande, herunder USA.

- Det er nu, at store beslutninger, der vedrører den fremtidige udvikling af samfundet, finder sted. De bedste beslutninger baserer sig på evidens, dvs. viden, og ny viden kommer fra forskning. Derfor skal erhvervslivet, forskere og politikere arbejde sammen for, at vi kan virkeliggøre de visioner, man har for samfundsudviklingen, fortæller Katherine Richardson.

VILLUM FONDEN har støttet kongressen som en del af en bevilling på 5,8 mio. kr. til Københavns Universitets Sustainability Science Center.

Program, registrering og mere information. 

Twitter: @GlobChallenges #iaru2014

Kontakt:

Kommunikationsansvarlig Elisabeth Wulffeld
Mobil: +45 21179140

Professor Katherine Richardson
Sustainability Science Center
Mobil: +45 28 75 42 85

Professor Peder Andersen
Sektion for Miljø og Naturressourcer
Tlf: +45 35 33 22 75