13. oktober 2014

Dimensionering skaber blindgyder i uddannelsessystemet

VIDEREUDDANNELSE

Københavns Universitets nye samarbejde med hovedstadens professionshøjskoler skal bl.a. løse sprogudfordringerne i folkeskolereformen med efteruddannelse af lærere. Den plan er nu i fare med uddannelsesministerens beskæring af studiepladser.

Folkeskolen vil komme i klemme fremover. For mange af lærerne bliver fanget i blindgyder, hvor de ikke kan videreuddanne sig.

Regeringens nye studieplan er ødelæggende for samarbejdet på tværs af uddannelsessystemet. Mange studerende med en professionsuddannelse som f.eks.  lærere, bioanalytikere og skov- og landskabsingeniører risikerer fremover at blive fanget i blindgyder, hvor de ikke kan læse videre. For Københavns Universitet varsler nu fuldt stop i optaget fra bl.a. disse uddannelser for at leve op til regeringens indgreb.

Et eksempel er folkeskolen. Med folkeskolereformen får eleverne engelsk på skoleskemaet fra 1. klasse og fransk eller tysk fra 5. klasse. Men der findes hverken undervisningsmateriale, lærervejledninger eller et didaktisk grundlag for lærerne, når de skal undervise børn i fremmesprog, som endnu ikke har et skriftsprog eller kan læse.

- Vi står med en stor samfundsrelevant problemstilling, som vi kun kan løse i samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Vi er f.eks. klar til at sætte tryk på en nødvendig efteruddannelse af lærere i folkeskolen. Men som situationen ser ud med ministerens dimensionering kan vi ikke optage andre end vores egne bachelorer de kommende år, siger Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet.

Han håber, at en dialog med ministeriet vil løse op for denne problemstilling. Han peger på, at hvis ministeriet mener noget med strategien for sammenhængen i uddannelsessystemet, bør universiteternes optag af professionsbachelorer friholdes af dimensioneringsudspillet.

Mange års udviklingsarbejde

Jens Erik Mogensen er formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen, der foruden Københavns Universitet tæller professionshøjskolerne UCC og Metropol. Konsortiet blev oprettet sidste år med det formål at løse problemstillinger som de, der er opstået med folkeskolereformen, bl.a. med efteruddannelse af lærere på universitetets eksisterende kandidatuddannelser. Det vil nu ikke kunne lade sig gøre med ministerens beskæring af antallet studiepladser.

Bremseklodsen i systemet opstår, fordi antallet af bachelorstuderende på de enkelte uddannelser som hovedregel overstiger antallet af kandidatstuderende. Eftersom ministeren nu lægger loft over antallet af kandidatpladser, og de bachelorer, som allerede er optaget på universitet samtidig har retskrav på en kandidatuddannelse, kan der ikke optages bachelorer fra professionshøjskolerne eller andre universiteter.

- Alle fra ministerium til folkeskole er enige om, at der skal fjernes barrierer i systemet. Ikke skabes flere. Vi har på professionshøjskolerne den tætte kontakt til arbejdsmarkedet og de konkrete udfordringer i dagligdagen. I kombination med universiteternes dybe teoretiske faglighed kan vi sammen løfte velfærden i Danmark – fx i folkeskolen hvor en stor reform skal hjælpes på vej, siger Tove Hvid, dekan for professionshøjskolen UCC, partner i konsortiet.

Siden Bolognatraktaten i 1999 har skiftende danske regeringer arbejdet for livslang læring og fleksibilitet mellem uddannelsesinstitutionerne. Da regeringen i foråret 2012 redegjorde for planerne for samarbejde og fleksibilitet i uddannelsessystemet, slog ministeriet fast, at udfordringerne skulle løses ved, at ’give alle studerende optimale muligheder for at kombinere deres uddannelse med elementer fra andre uddannelser fra deres egen eller andre institutioner’.

Jens Erik Mogensen understreger, at begrænsningerne via dimensionering er en kovending i meldingerne fra regeringen:

- Det virker absurd. Vi er netop ved at indgå en aftale med ministeriet med en stigning på ti procent i optag af bachelorer fra andre danske uddannelsesinstitutioner på universitets kandidatuddannelser. Men nu bliver det blokeret via dimensionering af samme ministerium, siger Jens Erik Mogensen med henvisning til den udviklingskontrakt mellem Uddannelsesministeriet og Københavns Universitet, som skal træde i kraft til nytår og som forhandles netop nu.

Kontakt

Formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik, prodekan Jens Erik Mogensen
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Mobil: 28 75 84 06
Mail: jem@hum.ku.dk

Dekan Tove Hvid
Professionshøjskolen UCC
Mobil: 41 89 74 83
Mail: THP@ucc.dk