7. oktober 2014

KU får tre nye grundforskningscentre

Funding

Danmarks Grundforskningsfond har netop offentliggjort navnene på de kommende grundforskningscentre - såkaldte Centers of Excellence. Københavns Universitet kan se frem til tre nye centre og midler på op til 175 millioner kroner. Der er desuden KU-forskere involveret i flere af de andre nye centre.

Københavns Universitet slår inden længe dørene op for tre nye grundforskningsenheder med tårnhøje ambitioner og internationalt niveau. Det står klart efter at Danmarks Grundforskningsfond netop har offentliggjort i en pressemeddelelse, at universitetet får tre centre ud af de i alt 12 planlagte Centres of Excellence, som er kommet gennem nåleøjet og vil modtage midler fra fonden i de næste seks år.

- Kun projekter med ambitioner om potentielt banebrydende resultater og et fagligt niveau af højeste, internationale standard, bliver udnævnt til Centres of Excellence. KU’s tre nye grundforskningscentre står bag forskning med store perspektiver for samfundet inden for sygdomsbekæmpelse, så vi har grund til at være stolte, siger prorektor for forskning og innovation Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet.

De nye grundforskningscentre fokuserer alle på sygdomsbekæmpelse. F.eks. skal et fokusere på at forstå de molekylære mekanismer, der gør bakterier resistente, så vi på sigt kan bekæmpe dem.

De nye grundforskningscentre fokuserer alle på sygdomsbekæmpelse. F.eks. skal et fokusere på at forstå de molekylære mekanismer, der gør bakterier resistente, så vi på sigt kan bekæmpe dem.

Forsker-drømmeprojekter

Danmarks Grundforskningsfond har som erklæret mål at give midler til forskeres 'drømmeprojekter' og er uafhængig af private interesser. Københavns Universitets tre nye grundforskningscentre og deres talspersoner er:

  • Professor Ian D. Hickson fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Center for Sund Aldring med Center for Chromosome Stability (CCS).  Ustabile kromosomer er den underliggende forklaring på mange af menneskets sygdomme og aldringstegn. Centeret skal forske i, hvad der forårsager ustabile kromosomer og dermed være med til at løse gåden om aldersrelaterede sygdomme.

  • Professor Kenn Gerdes fra Biologisk Institut med centret Danish National Research Foundation and Novo Nordisk Centre for Bacterial Stress Response and Persistence (BASP). Centeret skal forske i de basale molekylære mekanismer i resistente bakterier og kan dermed forbedre mulighederne for at bekæmpe bakterielle infektioner. 

  • Lektor Lene Broeng Oddershede fra Niels Bohr Institutet med centeret Stem Cell Decision Making (StemPhys). Stamceller har potentielt enorm betydning for helbredelse af hidtil uhelbredelige tilstande, men vi mangler viden om mekanismerne bag deres differentiering. Centeret skal forske i en række faktorer indenfor stamcelleudviklingen, som potentielt kan skabe bl.a. insulinproducerende celler samt det virksomme levervæv hepatocytes.

Herudover indleder Grundforskningsfonden kontraktforhandlinger med to KU-forskerprofiler til etableringen af centre uden for universitetet:

  • Adjungeret professor Marja Jäättelä, Kræftens bekæmpelse, med Center for Autophagy, Recycling and Disease (CARD)

  • Klinisk professor Jens Lundgren, Rigshospitalet, med Center for Personalized Medicine of Infectious complications in Immune Deficiency (PERSIMUNE).

6 årig kontraktperiode

I alt står de tre nye centre på Københavns universitet til at modtage op mod 175 millioner kroner. De tre hovedansøgere og kommende centerledere skal nu indgå i kontraktforhandlinger med Grundforskningsfonden, hvor de nærmere detaljer kommer på plads. De nye centre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse med endnu fire år.

Læs mere om Centres of Excellence på Grundforskningsfondens hjemmeside.

Kontakt

Prorektor Thomas Bjørnholm
Tlf. 35 32 26 04

Kommunikationsrådgiver Anna Høxbro Bak 
Tlf. 22 64 03 55